• Pályázat 2018
 • Zsűri
 • Hírek és Sajtó
 • Médiapartnerek
 • PÁLYÁZATOK
 • GYIK
 • Kapcsolat

Év homlokzata

Érték az építészetben

év homlokzata 2018 EREDMÉNYHIRDETÉS
Családi ház kategória

Épület helye:
Dömös

Pályázó:
Dankó Kristóf építész és DKD Kft., Dankó Dénes kivitelező

Különdíjas pályázók:
Koós Krisztián, ARX Építésziroda, Papp László

Társasház kategória

Épület helye:
Szeged, Árboc utca

Pályázó:
Plusz Építő Kft. kivitelező

Különdíjas pályázók:
Bártfai-Szabó Építésziroda, GK Invest, Kajdócsi Építész Stúdió

Középület kategória

Épület helye:
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Gyógynövényház

Pályázó:
Bezsó Bau Kft., a homlokzati vakolat-rendszer kivitelezője

Különdíjas pályázók:
Archikon, Hilani Műhely, Dósa-Papp Tamás

Energetikai felújítás kategória

Épület helye:
Zalaegerszegi Cseperedő Bölcsőde és Petőfi utcai Tagóvoda

Pályázó:
Szabau Invest Kft., kivitelező

Különdíjas pályázók:
Keszthelyi Városvédő Egyesület és Mermaid, Archikon, FSC Generál, Bodrogi Bau

Műemlék kategória

Épület helye:
Budajenői Műemlék Magtár

Pályázó:
Csóka Balázs építész

Különdíjas pályázók:
Iványi Építőmester

Közönségdíj

Épület helye:
Buapest

Pályázó:
Casa Nostra Bau

Ügyvezetői különdíj

Épület helye:
Apor Vilmos Katolikus Főiskola Budapesti Campusa

Pályázó:
Jahoda és Páricsy Építésziroda (építész)

Ügyvezetői különdíj

Épület helye:
Boldogfalvi Farkas család kápolnája és temetkezési helye, Bagod

Pályázó:
Végh és Tuboly Kft. (kivitelező)

Az épületek és a pályázók bemutatását hamarosan megtekinthetik a Hírek és Sajtó, illetve a Pályázatok menüpontokban. Az összes pályázat már most látható a Pályázatok menüpontban.

Pályázat

Év Homlokzata – érték az építészetben

Magyarország egyik legrangosabb és legjelentősebb díjazású pályázatának célja, hogy új és felújított épületek esetében értékelje a mai magyar építészet értékteremtő házait, a homlokzatok kialakítását, illetve elismerje azokat az építészeket és kivitelezőket, akik ezeket létrehozták. A díj alapítója és fő támogatója, a Baumit Kft.

év homlokzata 2018 -pályázati kiírás

Magyarország legszebb épületeit értékelő pályázatát kilencedik alkalommal írja ki a díj alapítója és fő támogatója, a Baumit Kft.

A pályázat célja, hogy új és felújított épületek esetében értékelje a mai magyar építészet értékteremtő házait, a homlokzatok kialakítását, illetve elismerje azokat az építészeket és kivitelezőket, akik ezeket létrehozták.

Az Év Homlokzata 2018 pályázatra öt kategóriában lehet jelentkezni új vagy felújított épületekkel. Pályázati kategóriák: családi ház, társasház, középület, utólagos homlokzati hőszígetelés és műemlék felújítás.

A kategóriánkénti díj értéke nettó 1 millió forint. Az Év Homlokzata díjazottakat független építész szakmai zsűri választja ki.

A pályázaton csak építészek és kivitelezők vehetnek részt azokkal az épületekkel, melyeknek homlokzati kialakításához Baumit anyagokat használtak fel.

A nevezéseket 2018. április 30-ig lehet benyújtani. Az eredményhirdetés 2018 novemberében lesz.

Családi ház
társasház
középület
Hőszigetelés
műemlék

Családi ház kategória díj

Díj, díjazás

Díj értéke: Nettó 1.000.000 Ft, a járulékterheket a Kiíró vállalja.

Közönségdíj: A pályázatra benevezett épületek részt vesznek egy közönségszavazáson, melynek fóruma az evhomlokzata.hu weboldal.

A Kiíró fenntartja a jogot a díjak megosztására és a díjazás módosítására.

A pályázat menete

Nevezés módja: A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az evhomlokzata.hu honlap Nevezés felületén a kért adatok kitöltésével, a fényképek, illusztrációk feltöltésével és a nyilatkozatok elfogadásával. A nevezéshez egyszeri regisztráció szükséges. A pályázat beadási határidejéig a nevezés kiegészíthető, módosítható.

Nevezési határidő: 2018. április 30., 24 óra.

Eredményhirdetés: 2018 novemberében az Év Homlokzata díjkiosztó gálán. A pontos időpontot a Kiíró a www.evhomlokzata.hu honlapon teszi közzé. A díjkiosztó ünnepségre valamennyi pályázó meghívást kap.

Az elbírálás menete: A beérkezett pályaművek fotói alapján a zsűri online és személyes konzultáció keretében kiválasztja az Év Homlokzata 2018 díjas épületet.

Az eredményhirdetést követő 30 napon belül a díjak átvételéről a Kiíró egyeztet a díjazottal. Amennyiben a pályázat nyertese az általa az online jelentkezéskor megadott címen nem értesíthető, vagy a pályázati díjra a kihirdetést követő 60 napon belül nem jelentkezik, a Kiíró szabadon rendelkezik a díj összegével.

Közönségszavazás: A Kiíró az evhomlokzata.hu weboldalra 2018 szeptemberében egy Közönségszavazás felületet tölt fel, amelyen a pályázó családi házak fotóira lehet szavazni. Az az épület kapja meg a közönségdíjat, amelyik a legtöbb „Tetszik” szavazatot kapja a megadott szavazási időszakon belül.

Általános rendelkezések

Az Év Homlokzata pályázaton egyszer már indított épülettel többször nevezni nem lehet. Ez kizárást von maga után.

Zsűritagok és családtagjaik nem vehetnek részt a pályázaton. Nem lehet pályázó az a gazdasági társaság sem, amelyben a zsűritag vagy hozzátartozója tag, tisztségviselő vagy munkatárs.

A Baumit Kft. dolgozói, valamint hozzátartozóik, családtagjaik nem vehetnek részt a pályázaton.

A zsűri döntése, illetve a díj kifizetése jogi úton nem támadható.

A Nevezés elküldése a pályázat feltételeinek elfogadását jelenti.

A Kiíró a nevezések feldolgozása során pótlólagos adatokat kérhet be. Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelő jelentkezéseket a Kiíró indoklás nélkül elutasíthatja.

Épületre, Pályázóra vonatkozó feltételek

Pályáztatható épület: Családi ház vagy ikerház, maximum kétlakásos társasház, illetve nyaralóépület. Pályázni lehet új építésű vagy olyan felújított házzal, amelyen jelentős homlokzati átalakítás történt.

Építés, felújítás időpontja és helye: 2014. január 1. – 2018. április 30. között, Magyarországon épült vagy felújított épületek.

Az épülethez felhasznált anyagok: Kizárólag olyan épületekkel lehet pályázni, amelyeknek a homlokzati kialakításánál Baumit termékeket használtak fel.

Pályázó személye, jogállása: Az Év Homlokzata 2018 pályázatra kizárólag építészek és kivitelezők jelentkezhetnek (továbbiakban Pályázó). Magánépíttetők, beruházók a pályázatban nem vehetnek részt. A pályázatot építészként vagy kivitelezőként magán - (természetes) és jogi személy egyaránt beadhatja.

Építész pályázó esetén: Ha az épület tervezésében több építész vett részt, egyedül is pályázhat az az építész, akinek munkája bizonyítottan a homlokzat kialakításához kötődik.

Építész kötelezettsége: Az építész pályázónak kötelező feltüntetni az épületet jegyző esetleges társépítész(ek) nevét.

Kivitelező pályázó esetén: Ha az épület kivitelezésében több kivitelező vett részt, akár fő - és/vagy alvállalkozói minőségben, egyedül is pályázhat az a kivitelező, akinek a munkája bizonyítottan a homlokzat kialakításához kötődik.

Kivitelező kötelezettsége: Új, egyszerű bejelentési eljárás alá eső vagy építési engedély köteles épület esetében a kivitelezőként résztvevő pályázónak kötelező feltüntetnie az épületet jegyző építész(ek) nevét, azét, aki az engedélyezési terven, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési tervdokumentáción, vagy kiviteli terven szerepel.

A nevezés során a projekt leírásban fel kell tüntetni, hogy a pályázó milyen feladatot látott el a projektben, vagyis építész, társépítész, kivitelező stb.

Közös pályázatok: Egyazon épület pályáztatásával indulhatnak közösen építészek és kivitelezők. Ebben az esetben a nyertes pályázók a díj összegét annyi részre elosztva és arányosan kapják meg, ahányan jelentkeztek.

Egyidejűen benyújtott pályázatok: Egyidejűnek minősülnek azok a pályázatok, amelyeket előzetes egyeztetés nélkül a pályázók építészként és kivitelezőként külön - külön nyújtanak be ugyanarra az épületre. Ebben az esetben a Kiíró a pályázati határidő lejárta után értesíti a pályázókat az egyidejű nevezésről, és az esetleges díjat a Kiíró a pályázók arányában osztja meg.

Egyazon épülettel pályázhat akár építész, akár kivitelező közösen, illetve külön-külön egy időben is (ld. fenti definíciók). Kiíró a pályázat beküldési idejének végéig nem értesíti a feleket a pályázásról.

Az jogosult a részvételre, aki a pályázatot beadta, illetve akik beadták. Utólagosan az épület építésze/homlokzati tervezője vagy kivitelezője, a kivitelező fő- vagy alvállalkozója nem formálhat jogot a díjra, ha ő maga nem pályázott.

Építész/homlokzati tervező pályázónak nem kötelessége a pályázás tényét közölni a kivitelezővel.

Kivitelező pályázónak nem kötelessége a pályázás tényét közölni az építésszel/homlokzati tervezővel, a fő- vagy alvállalkozó kivitelezővel.

A Kiíró csak a pályázat beadási határidejének letelte után, csak az Év Homlokzata 2018 pályázat kommunikációjának során használja fel azoknak a nevét, akik a projektben részt vettek, de nem pályáztak.

Kivitelező definíciója: A családi ház építése során fő és alvállalkozók is dolgozhatnak, és pályázhatnak a díjra, amelyet alvállalkozó esetében az a pályázó nyerhet el, akinek munkája bizonyítottan a homlokzat kivitelezéséhez kapcsolódik. Alvállalkozó esetében előfordulhat, hogy ő maga nem áll közvetlen kapcsolatban a megbízóval csak a fővállalkozóval. Ebben az esetben ezt célszerű jelezni a nevezéskor a megjegyzések rovatban. A díjat az nyerheti el, aki a pályázatot beadta. Ha al- és fővállalkozó együtt adják be a pályázatot, akkor a díj összege megoszlik a pályázatok arányában. Ha az al- és a fővállalkozó külön-külön adják be ugyanarra az épületre a pályázatot, a díj akkor is megoszlik a pályázatok arányában. Ha a fővállalkozó és az alvállalkozó nem tud megegyezni az esetleges pályázati díj jogosultságáról, kizárják magukat a pályázatból.

Amennyiben jogi személy adja be a pályázatot, a jelentkezésnél meg kell nevezni a kapcsolattartó személyét és elérhetőségét. Jogi személy esetében a díj átvételéről a társaság mindenkori vezető tisztviselője dönt.

Tulajdonosi hozzájárulás: A Pályázónak, a nevezés elküldésekor, kötelezően meg kell adnia a tulajdonos nevét, címét, telefonszámát, esetleges e-mail címét, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy az épület tulajdonosa hozzájárult:

 • a pályázaton történő induláshoz
 • a kommunikációs anyagokon történő szerepléshez, illetve a közönségdíjért való részvételhez
 • az Év Homlokzata pályázat kommunikációja során a házának bemutatásához
 • az épületnek a Kiíró által szervezett fotóztatásához, vagy video felvétel készítéséhez és ezek közzétételéhez

A tulajdonos írásbeli hozzájárulását a Kiíró szerzi be. A tulajdonosi hozzájárulás hiányában a pályázat érvénytelen.

Fotódokumentáció: A pályázathoz legalább két fotót kell feltölteni az épület beazonosításának céljából. Ha szükségesnek találja, a Kiíró az épületről a zsűrizés megkezdéséig további fotókat készíttethet vagy kérhet be. Épület felújításnál a zsűri munkáját megkönnyíti az eredeti állapotról készült fotó, amelyet a kommunikáció során a Kiíró is felhasználhat.

Szerzői jogi nyilatkozatok, felhasználási és közzétételi engedélyek, egyéb rendelkezések

Referencia hozzájárulás: A Pályázó a tulajdonos hozzájárulásával egyetértését fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a pályáztatott épületet a Kiíró szakmai referenciaként használja fel.

Az épületről készített fényképeket, illetve videó-felvételeket a Baumit Kft. korlátozás nélkül felhasználhatja marketing- illetve oktatási tevékenysége során. A felhasználási jog kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a honlapokon, prospektusokban, hirdetésekben, PR-cikkekben és prezentációk során történő, illetve jövőben megjelenő médiumokban való közzétételre, idő, hely és módbeli megkötés nélkül. A fentiek érvényesek például a következő felületeken:

 • evhomlokzata.hu honlap
 • baumit.hu és baumit.com illetve más Baumit országok honlapjai
 • Baumit Facebook oldal
 • kiállítás pl.: Év Homlokzata díjkiosztó gála
 • Baumit által jegyzett média megjelenések
 • szakmai rendezvények előadási anyaga stb.

A Pályázó a nevezéssel együtt kijelenti, hogy a pályázaton való részvétele harmadik személy jogát nem érinti, nem sérti. Ezzel kapcsolatban az esetleges jogkövetkezményt a Pályázó viseli.

A pályázott és/vagy díjazott építészeti alkotások dokumentációi, fotói publicitási és kiállítási joggal, a pályázók szerzői jogainak betartása mellett a Kiíró tulajdonába kerülnek.

Egyéb rendelkezések: A Kiíró fenntartja a lehetőségét, hogy a zsűri összetételét előre nem látható okok miatt megváltoztassa. A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy az eredményhirdetés idejét megváltoztassa. A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy a zsűri döntésének értelmében a díjakat megossza, vagy ne adjon ki kategória díjat. Ezekről a döntésekről a Kiíró nem köteles a pályázat résztvevőit külön tájékoztatni.

Részletes pályázati kiírás letöltése

Társasház kategória díj

Díj, díjazás

Díj értéke: Nettó 1.000.000 Ft, a járulékterheket a Kiíró vállalja.

A Kiíró fenntartja a jogot a díjak megosztására és a díjazás módosítására.

A pályázat menete

Nevezés módja: A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az evhomlokzata.hu honlap Nevezés felületén a kért adatok kitöltésével, a fényképek, illusztrációk feltöltésével és a nyilatkozatok elfogadásával. A nevezéshez egyszeri regisztráció szükséges. A pályázat beadási határidejéig a nevezés kiegészíthető, módosítható.

Nevezési határidő: 2018. április 30., 24 óra.

Eredményhirdetés: 2018 novemberében az Év Homlokzata díjkiosztó gálán. A pontos időpontot a Kiíró a www.evhomlokzata.hu honlapon teszi közzé. A díjkiosztó ünnepségre valamennyi pályázó meghívást kap.

Az elbírálás menete: A beérkezett pályaművek fotói alapján a zsűri online és személyes konzultáció keretében kiválasztja az Év Homlokzata 2018 díjas épületet.

Az eredményhirdetést követő 30 napon belül a díjak átvételéről a Kiíró egyeztet a díjazottal. Amennyiben a pályázat nyertese az általa az online jelentkezéskor megadott címen nem értesíthető, vagy a pályázati díjra a kihirdetést követő 60 napon belül nem jelentkezik, a Kiíró szabadon rendelkezik a díj összegével.

Általános rendelkezések

Az Év Homlokzata pályázaton egyszer már indított épülettel többször nevezni nem lehet. Ez kizárást von maga után.

Zsűritagok és családtagjaik nem vehetnek részt a pályázaton. Nem lehet pályázó az a gazdasági társaság sem, amelyben a zsűritag vagy hozzátartozója tag, tisztségviselő vagy munkatárs.

A Baumit Kft. dolgozói, valamint hozzátartozóik, családtagjaik nem vehetnek részt a pályázaton.

A zsűri döntése, illetve a díj kifizetése jogi úton nem támadható.

A Nevezés elküldése a pályázat feltételeinek elfogadását jelenti.

A Kiíró a nevezések feldolgozása során pótlólagos adatokat kérhet be. Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelő jelentkezéseket a Kiíró indoklás nélkül elutasíthatja.

Épületre, Pályázóra vonatkozó feltételek

Pályáztatható épület: Kétlakásosnál nagyobb társasházi lakóépület, vagy társasházi nyaralóépület. Pályázni lehet új építésű vagy olyan felújított házzal, amelyen jelentős homlokzati átalakítás történt. Az ipari technológiával épült (panel) épületek felújításával az utólagos homlokzati hőszigetelés kategóriában lehet pályázni. Társasház kategóriában pályázhatnak azok az épületek, amelyek vegyes rendeltetésűek, azaz lakó és szolgáltató egységek is vannak benne.

Építés, felújítás időpontja és helye: 2014. január 1. – 2018. április 30. között, Magyarországon épült vagy felújított épületek.

Az épülethez felhasznált anyagok: Kizárólag olyan épületekkel lehet pályázni, amelyeknek a homlokzati kialakításánál Baumit termékeket használtak fel.

Pályázó személye, jogállása: Az Év Homlokzata 2018 pályázatra kizárólag építészek, homlokzati tervező szakemberek és kivitelezők jelentkezhetnek (továbbiakban Pályázó). Magánépíttetők, beruházók a pályázatban nem vehetnek részt. A pályázatot építészként vagy kivitelezőként magán- (természetes) és jogi személy egyaránt beadhatja.

Építész pályázó esetén: Ha az épület tervezésében több építész vett részt, egyedül is pályázhat az az építész, akinek munkája bizonyítottan a homlokzat kialakításához kötődik.

Építész kötelezettsége: Az építész pályázónak kötelező feltüntetni az épületet jegyző esetleges társépítész nevét.

Kivitelező pályázó esetén: Ha az épület kivitelezésében több kivitelező vett részt, akár fő- és/vagy alvállalkozói minőségben, egyedül is pályázhat az a kivitelező, akinek munkája bizonyítottan a homlokzat kialakításához kötődik.

Kivitelező kötelezettsége: Új vagy építési engedély köteles felújított épület esetében a kivitelezőként résztvevő Pályázónak kötelező feltüntetnie az épületet jegyző (engedélyezési és/vagy kiviteli terven szereplő) építész nevét.

A nevezés során a projekt leírásban fel kell tüntetni, hogy a pályázó milyen feladatot látott el a projektben, vagyis építész, tervező, társépítész, társtervező, kivitelező stb.

Közös pályázatok: Egyazon épület pályáztatásával indulhatnak közösen építészek/homlokzati tervezők és kivitelezők. Ebben az esetben a nyertes pályázók a díj összegét annyi részre elosztva és arányosan kapják meg, ahányan jelentkeztek.

Egyidejűen benyújtott pályázatok: Egyidejűnek minősülnek azok a pályázatok, amelyeket előzetes egyeztetés nélkül a pályázók építészként/homlokzati rekonstrukciós tervezőként és kivitelezőként külön-külön nyújtanak be ugyanarra az épületre. Ebben az esetben a Kiíró a pályázati határidő lejárta után értesíti a pályázókat az egyidejű nevezésről, és az esetleges díjat a Kiíró a pályázók arányában osztja meg.

Egyazon épülettel pályázhat akár építész, akár kivitelező közösen, illetve külön-külön egy időben is (ld. fenti definíciók). Kiíró a pályázat beküldési idejének végéig nem értesíti a feleket a pályázásról.

Az jogosult a részvételre, aki a pályázatot beadta, illetve akik beadták. Utólagosan az épület építésze/homlokzati tervezője vagy kivitelezője, a kivitelező fő- vagy alvállalkozója nem formálhat jogot a díjra, ha ő maga nem pályázott.

Építész/homlokzati tervező pályázónak nem kötelessége a pályázás tényét közölni a kivitelezővel.

Kivitelező pályázónak nem kötelessége a pályázás tényét közölni az építésszel/homlokzati tervezővel, a fő- vagy alvállalkozó kivitelezővel.

Kivitelező definíciója: A társasház építése során fő és alvállalkozók is dolgozhatnak, és pályázhatnak a díjra, amelyet alvállalkozó esetében az a pályázó nyerhet el, akinek munkája bizonyítottan a homlokzat kivitelezéséhez kapcsolódik. Alvállalkozó esetében előfordulhat, hogy ő maga nem áll közvetlen kapcsolatban a megbízóval csak a fővállalkozóval. Ebben az esetben ezt célszerű jelezni a nevezéskor a megjegyzések rovatban. A díjat az nyerheti el, aki a pályázatot beadta. Ha al- és fővállalkozó együtt adják be a pályázatot, akkor a díj összege megoszlik a pályázatok arányában. Ha az al- és a fővállalkozó külön-külön adják be ugyanarra az épületre a pályázatot, a díj akkor is megoszlik. Ha a fővállalkozó és az alvállalkozó nem tud megegyezni az esetleges pályázati díj jogosultságáról, kizárják magukat a pályázatból.

A Kiíró csak a pályázat beadási határidejének letelte után, csak az Év Homlokzata 2018 pályázat kommunikációja során használja fel azoknak a nevét, akik a projektben részt vettek, de nem pályáztak.

Amennyiben jogi személy adja be a pályázatot, a jelentkezésnél meg kell nevezni a kapcsolattartó személyét és elérhetőségét. Jogi személy esetében a díj átvételéről a társaság mindenkori vezető tisztviselője dönt.

Megbízói/társasház képviseletére jogosult jogi személy hozzájárulása: A Pályázónak a nevezés elküldésekor meg kell adnia az épület képviseletre jogosult jogi személy nevét, címét, telefonszámát, esetleges e-mail címét, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy az hozzájárult a következőkhöz:

 • a pályázaton történő induláshoz
 • az Év Homlokzata pályázat kommunikációja során az épület bemutatásához
 • az épületnek a Kiíró által szervezett fotóztatásához, vagy video felvétel készítéséhez és ezek közzétételéhez.

Abban az esetben, ha a társasház még nem önálló jogi személy, mert az alapító okirata még nem készült el, akkor a tervezéssel vagy kivitelezéssel megbízott magán vagy jogi személy hozzájárulása szükséges. Abban az esetben, ha a társasház az alapító okirat szerint önálló jogi személy, a társasház képviseletére jogosult jogi személy hozzájárulása szükséges.

A megbízó/társasház képviseletére jogosult jogi személy írásbeli hozzájárulását a Kiíró szerzi be. A hozzájárulás hiányában a pályázat érvénytelen.

Fotódokumentáció: A pályázathoz legalább két fotót kell feltölteni az épület beazonosításának céljából. Ha szükségesnek találja, a Kiíró az épületről a zsűrizés megkezdéséig további fotókat készíttethet vagy kérhet be. Épület felújításnál a zsűri munkáját megkönnyíti az eredeti állapotról készült fotó, amelyet a kommunikáció során a Kiíró is felhasználhat.

Szerzői jogi nyilatkozatok, felhasználási és közzétételi engedélyek, egyéb rendelkezések

Referencia hozzájárulás: A Pályázó a tulajdonos hozzájárulásával egyetértését fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a pályáztatott épületet a Kiíró szakmai referenciaként használja fel.

Az épületről készített fényképeket, illetve videó-felvételeket a Baumit Kft. korlátozás nélkül felhasználhatja marketing- illetve oktatási tevékenysége során. A felhasználási jog kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a honlapokon, prospektusokban, hirdetésekben, PR-cikkekben és prezentációk során történő, illetve jövőben megjelenő médiumokban való közzétételre, idő, hely és módbeli megkötés nélkül. A fentiek érvényesek például a következő felületeken:

 • evhomlokzata.hu honlap
 • baumit.hu és baumit.com illetve más Baumit országok honlapjai
 • Baumit Facebook oldal
 • kiállítás pl.: Év Homlokzata díjkiosztó gála
 • Baumit által jegyzett média megjelenések
 • szakmai rendezvények előadási anyaga stb.

A Pályázó a nevezéssel együtt kijelenti, hogy a pályázaton való részvétele harmadik személy jogát nem érinti, nem sérti. Ezzel kapcsolatban az esetleges jogkövetkezményt a Pályázó viseli.

A pályázott és/vagy díjazott építészeti alkotások dokumentációi, fotói publicitási és kiállítási joggal, a pályázók szerzői jogainak betartása mellett a Kiíró tulajdonába kerülnek.

Egyéb rendelkezések: A Kiíró fenntartja a lehetőségét, hogy a zsűri összetételét előre nem látható okok miatt megváltoztassa. A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy az eredményhirdetés idejét megváltoztassa. A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy a zsűri döntésének értelmében a díjakat megossza, vagy ne adjon ki kategória díjat. Ezekről a döntésekről a Kiíró nem köteles a pályázat résztvevőit külön tájékoztatni.

Részletes pályázati kiírás letöltése

középület kategória díj

Díj, díjazás

Díj értéke: Nettó 1.000.000 Ft, a járulékterheket a Kiíró vállalja.

A Kiíró fenntartja a jogot a díjak megosztására és a díjazás módosítására.

A pályázat menete

Nevezés módja: A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az evhomlokzata.hu honlap Nevezés felületén a kért adatok kitöltésével, a fényképek, illusztrációk feltöltésével és a nyilatkozatok elfogadásával. A nevezéshez egyszeri regisztráció szükséges. A pályázat beadási határidejéig a nevezés kiegészíthető, módosítható.

Nevezési határidő: 2018. április 30., 24 óra.

Eredményhirdetés: 2018 novemberében az Év Homlokzata díjkiosztó gálán. A pontos időpontot a Kiíró a www.evhomlokzata.hu honlapon teszi közzé. A díjkiosztó ünnepségre valamennyi pályázó meghívást kap.

Az elbírálás menete: A beérkezett pályaművek fotói alapján a zsűri online és személyes konzultáció keretében kiválasztja az Év Homlokzata 2018 díjas épületet.

Az eredményhirdetést követő 30 napon belül a díjak átvételéről a Kiíró egyeztet a díjazottal. Amennyiben a pályázat nyertese az általa az online jelentkezéskor megadott címen nem értesíthető, vagy a pályázati díjra a kihirdetést követő 60 napon belül nem jelentkezik, a Kiíró szabadon rendelkezik a díj összegével.

Általános rendelkezések

Az Év Homlokzata pályázaton egyszer már indított épülettel többször nevezni nem lehet. Ez kizárást von maga után.

Zsűritagok és családtagjaik nem vehetnek részt a pályázaton. Nem lehet pályázó az a gazdasági társaság sem, amelyben a zsűritag vagy hozzátartozója tag, tisztségviselő vagy munkatárs.

A Baumit Kft. dolgozói, valamint hozzátartozóik, családtagjaik nem vehetnek részt a pályázaton.

A zsűri döntése, illetve a díj kifizetése jogi úton nem támadható.

A Nevezés elküldése a pályázat feltételeinek elfogadását jelenti.

A Kiíró a nevezések feldolgozása során pótlólagos adatokat kérhet be. Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelő jelentkezéseket a Kiíró indoklás nélkül elutasíthatja.

Épületre, Pályázóra vonatkozó feltételek

Pályáztatható épület: A pályázat szempontjából középületnek minősül minden olyan épület, amely közösségi feladatot lát el; például szolgáltatási, kulturális, oktatási, sport, szociális, egyházi, vendéglátási stb. területen. Pályázni új építésű vagy olyan felújított épülettel lehet, amelyen jelentős homlokzati átalakítás történt.

Építés, felújítás időpontja és helye: 2014. január 1. – 2018. április 30. között, Magyarországon épült vagy felújított épületek.

Az épülethez felhasznált anyagok: Kizárólag olyan épületekkel lehet pályázni, amelyeknek a homlokzati kialakításánál Baumit termékeket használtak fel.

Pályázó személye, jogállása: Az Év Homlokzata 2018 pályázatra kizárólag építészek és kivitelezők jelentkezhetnek (továbbiakban Pályázó). Magánépíttetők, beruházók a pályázatban nem vehetnek részt. A pályázatot építészként vagy kivitelezőként magán- (természetes) és jogi személy egyaránt beadhatja.

Építész pályázó esetén: Ha az épület tervezésében több építész vett részt, egyedül is pályázhat az az építész, akinek munkája bizonyítottan a homlokzat kialakításához kötődik.

Építész kötelezettsége: Az építész pályázónak kötelező feltüntetni az épületet jegyző esetleges társépítész(ek) nevét.

Kivitelező pályázó esetén: Ha az épület kivitelezésében több kivitelező vett részt, akár fő- és/vagy alvállalkozói minőségben, egyedül is pályázhat az a kivitelező, akinek munkája bizonyítottan a homlokzat kialakításához kötődik.

Kivitelező kötelezettsége: Új vagy építési engedély köteles felújított épület esetében a kivitelezőként résztvevő Pályázónak kötelező feltüntetnie az épületet jegyző (engedélyezési és/vagy kiviteli terven szereplő) építész(ek) nevét.

Alvállalkozó esetében előfordulhat, hogy ő maga nem áll közvetlen kapcsolatban a megbízóval csak a fővállalkozóval. Ebben az esetben ezt célszerű jelezni a nevezéskor a megjegyzések rovatban. A díjat az nyerheti el, aki a pályázatot beadta. Ha al- és fővállalkozó együtt adják be a pályázatot, akkor a díj összege megoszlik. Ha az al- és a fővállalkozó külön-külön adják be ugyanarra az épületre a pályázatot, a díj akkor is megoszlik. Ha a fővállalkozó és az alvállalkozó nem tud megegyezni az esetleges pályázati díj jogosultságáról, kizárják magukat a pályázatból

A nevezés során a projekt leírásban fel kell tüntetni, hogy a pályázó milyen feladatot látott el a projektben, vagyis építész, tervező, társépítész, társtervező, kivitelező stb.

Közös pályázatok: Egyazon épület pályáztatásával indulhatnak közösen építészek/homlokzati rekonstrukciós tervezők és kivitelezők. Ebben az esetben a nyertes pályázók a díj összegét annyi részre elosztva és arányosan kapják meg, ahányan jelentkeztek.

Egyidejűen benyújtott pályázatok: Egyidejűnek minősülnek azok a pályázatok, amelyeket előzetes egyeztetés nélkül a pályázók építészként/homlokzati rekonstrukciós tervezőként és kivitelezőként külön-külön nyújtanak be ugyanarra az épületre. Ebben az esetben a Kiíró a pályázati határidő lejárta után értesíti a pályázókat az egyidejű nevezésről, és az esetleges díjat a Kiíró a pályázók arányában osztja meg.

Egyazon épülettel pályázhat akár építész/homlokzati rekonstrukciós tervező, akár kivitelező közösen, illetve külön-külön egy időben is (ld. fenti definíciók). Kiíró a pályázat beküldési idejének végéig nem értesíti a feleket a pályázásról.

Az jogosult a részvételre, aki a pályázatot beadta, illetve akik beadták. Utólagosan az épület építésze/homlokzati tervezője vagy kivitelezője, a kivitelező fő- vagy alvállalkozója nem formálhat jogot a díjra, ha ő maga nem pályázott.

Építész/homlokzati tervező pályázónak nem kötelessége a pályázás tényét közölni a kivitelezővel.

Kivitelező pályázónak nem kötelessége a pályázás tényét közölni az építésszel/homlokzati tervezővel, a fő- vagy alvállalkozó kivitelezővel.

A Kiíró csak a pályázat beadási határidejének letelte után, csak az Év Homlokzata 2018 pályázat kommunikációja során használja fel azoknak a nevét, akik a projektben részt vettek, de nem pályáztak.

Amennyiben jogi személy adja be a pályázatot, a jelentkezésnél meg kell nevezni a kapcsolattartó személyét és elérhetőségét. Jogi személy esetében a díj átvételéről a társaság mindenkori vezető tisztviselője dönt.

A középület képviseletére jogosult jogi személy hozzájárulása: A Pályázónak a nevezés elküldésekor meg kell adnia a középület képviseletére jogosult jogi személy nevét, címét, telefonszámát, esetleges e-mail címét, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy az hozzájárult a következőkhöz:

 • a pályázaton történő induláshoz
 • az Év Homlokzata pályázat kommunikációja során az épület bemutatásához
 • az épületnek a Kiíró által szervezett fotóztatásához, vagy video felvétel készítéséhez és ezek közzétételéhez.

A középület képviseletére jogosult jogi személy írásbeli hozzájárulását a Kiíró szerzi be. A hozzájárulás hiányában a pályázat érvénytelen.

Fotódokumentáció: A pályázathoz legalább két fotót kell feltölteni az épület beazonosításának céljából. Ha szükségesnek találja, a Kiíró az épületről a zsűrizés megkezdéséig további fotókat készíttethet vagy kérhet be. Épület felújításnál a zsűri munkáját megkönnyíti az eredeti állapotról készült fotó, amelyet a kommunikáció során a Kiíró is felhasználhat.

Szerzői jogi nyilatkozatok, felhasználási és közzétételi engedélyek, egyéb rendelkezések

Referencia hozzájárulás: A Pályázó a tulajdonos hozzájárulásával egyetértését fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a pályáztatott épületet a Kiíró szakmai referenciaként használja fel.

Az épületről készített fényképeket, illetve videó-felvételeket a Baumit Kft. korlátozás nélkül felhasználhatja marketing- illetve oktatási tevékenysége során. A felhasználási jog kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a honlapokon, prospektusokban, hirdetésekben, PR-cikkekben és prezentációk során történő, illetve jövőben megjelenő médiumokban való közzétételre, idő, hely és módbeli megkötés nélkül. A fentiek érvényesek például a következő felületeken:

 • evhomlokzata.hu honlap
 • baumit.hu és baumit.com illetve más Baumit országok honlapjai
 • Baumit Facebook oldal
 • kiállítás pl.: Év Homlokzata díjkiosztó gála
 • Baumit által jegyzett média megjelenések
 • szakmai rendezvények előadási anyaga stb.

A Pályázó a nevezéssel együtt kijelenti, hogy a pályázaton való részvétele harmadik személy jogát nem érinti, nem sérti. Ezzel kapcsolatban az esetleges jogkövetkezményt a Pályázó viseli.

A pályázott és/vagy díjazott építészeti alkotások dokumentációi, fotói publicitási és kiállítási joggal, a pályázók szerzői jogainak betartása mellett a Kiíró tulajdonába kerülnek.

Egyéb rendelkezések: A Kiíró fenntartja a lehetőségét, hogy a zsűri összetételét előre nem látható okok miatt megváltoztassa. A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy az eredményhirdetés idejét megváltoztassa. A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy a zsűri döntésének értelmében a díjakat megossza, vagy ne adjon ki kategória díjat. Ezekről a döntésekről a Kiíró nem köteles a pályázat résztvevőit külön tájékoztatni.

Részletes pályázati kiírás letöltése

Utólagos homlokzati hőszigetelés kategória díj

Díj, díjazás

Díj értéke: Nettó 1.000.000 Ft, a járulékterheket a Kiíró vállalja.

A Kiíró fenntartja a jogot a díjak megosztására és a díjazás módosítására.

A pályázat menete

Nevezés módja: A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az evhomlokzata.hu honlap Nevezés felületén a kért adatok kitöltésével, a fényképek, illusztrációk feltöltésével és a nyilatkozatok elfogadásával. A nevezéshez egyszeri regisztráció szükséges. A pályázat beadási határidejéig a nevezés kiegészíthető, módosítható.

Nevezési határidő: 2018. április 30., 24 óra.

Eredményhirdetés: 2018 novemberében az Év Homlokzata díjkiosztó gálán. A pontos időpontot a Kiíró a www.evhomlokzata.hu honlapon teszi közzé. A díjkiosztó ünnepségre valamennyi pályázó meghívást kap.

Az elbírálás menete: A beérkezett pályaművek fotói alapján a zsűri online és személyes konzultáció keretében kiválasztja az Év Homlokzata 2018 díjas épületet.

Az eredményhirdetést követő 30 napon belül a díjak átvételéről a Kiíró egyeztet a díjazottal. Amennyiben a pályázat nyertese az általa az online jelentkezéskor megadott címen nem értesíthető, vagy a pályázati díjra a kihirdetést követő 60 napon belül nem jelentkezik, a Kiíró szabadon rendelkezik a díj összegével.

Általános rendelkezések

Az Év Homlokzata pályázaton egyszer már indított épülettel többször nevezni nem lehet. Ez kizárást von maga után.

Zsűritagok és családtagjaik nem vehetnek részt a pályázaton. Nem lehet pályázó az a gazdasági társaság sem, amelyben a zsűritag vagy hozzátartozója tag, tisztségviselő vagy munkatárs.

A Baumit Kft. dolgozói, valamint hozzátartozóik, családtagjaik nem vehetnek részt a pályázaton.

A zsűri döntése, illetve a díj kifizetése jogi úton nem támadható.

A Nevezés elküldése a pályázat feltételeinek elfogadását jelenti.

A Kiíró a nevezések feldolgozása során pótlólagos adatokat kérhet be. Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelő jelentkezéseket a Kiíró indoklás nélkül elutasíthatja.

Épületre, Pályázóra vonatkozó feltételek

Pályáztatható épület: A kategóriába olyan meglévő épületek tartoznak, melyeken utólagos homlokzati hőszigetelés történt, például családi és társasházak, középületek, panelépületek, stb.

Építés, felújítás időpontja és helye: 2014. január 1. – 2018. április 30. között, Magyarországon felújított, homlokzati hőszigeteléssel ellátott épületek.

Az épülethez felhasznált anyagok: Kizárólag olyan épületekkel lehet pályázni, amelyeknek a homlokzati kialakításánál Baumit termékeket használtak fel.

Pályázó személye, jogállása: Az Év Homlokzata 2018 pályázat utólagos homlokzati hőszigetelés kategóriájára kizárólag építészek vagy a homlokzatot tervező szakemberek (ld. ennek definícióját a következő bekezdésben) és kivitelezők jelentkezhetnek (továbbiakban Pályázó). Magánépíttetők, beruházók a pályázatban nem vehetnek részt. A pályázatot építész/tervezőként vagy kivitelezőként magán- (természetes) és jogi személy egyaránt beadhatja.

Építészek és a homlokzati rekonstrukciót tervező szakemberek definíciója: A kategóriába tartozó épületek utólagos homlokzati hőszigetelése és a homlokzat felületképzése, színezése nem hatósági építési engedély köteles projekt abban az esetben, ha az épületen más, engedélyköteles munkálatokat nem végeznek.

A megrendelő vagy a kivitelező megbízhat építészt, színtervezőt, ipar- vagy képzőművészt stb. a homlokzat képének, színtervének tervezésével. Ebben az esetben a homlokzatot tervező szakember is indulhat a pályázaton, ha igazolni tudja, hogy a homlokzat tervezése az ő munkája.

Abban az esetben, ha a homlokzatot teljes mértékben az eredeti terveknek megfelelően újították fel, azaz a homlokzati hőszigetelő rendszerre az eredeti épület szín és formavilága került vissza, akkor az eredeti épület homlokzatának tervezője nem pályázhat, csak az, aki 2014. január 1. után vett részt a projektben.

Építész kötelezettsége: Az építész pályázónak kötelező feltüntetnie az épületet jegyző esetleges társépítész/homlokzati társtervező nevét.

Kivitelező definíciója: A panelépület felújítása során fő és alvállalkozók is dolgozhatnak, és pályázhatnak a díjra, amelyet alvállalkozó esetében az a pályázó nyerhet el, akinek munkája bizonyítottan a homlokzati hőszigetelő rendszer kivitelezéséhez kapcsolódik. Alvállalkozó esetében előfordulhat, hogy ő maga nem áll közvetlen kapcsolatban a megbízóval csak a fővállalkozóval. Ebben az esetben ezt célszerű jelezni a nevezéskor a megjegyzések rovatban. A díjat az nyerheti el, aki a pályázatot beadta. Ha al- és fővállalkozó együtt adják be a pályázatot, akkor a díj összege megoszlik. Ha az al- és a fővállalkozó külön-külön adják be ugyanarra az épületre a pályázatot, a díj akkor is megoszlik. Ha a fővállalkozó és az alvállalkozó nem tud megegyezni az esetleges pályázati díj jogosultságáról, kizárják magukat a pályázatból.

Kivitelező kötelezettsége: Építési engedély köteles felújított panelépület esetében a kivitelezőként résztvevő Pályázónak kötelező feltüntetnie az épületet jegyző (engedélyezési terven szereplő) építész(ek) nevét.

A nevezés során a projekt leírásban fel kell tüntetni, hogy a pályázó milyen feladatot látott el a projektben, vagyis építész, tervező, társépítész, társtervező, kivitelező stb.

Közös pályázatok: Egyazon épület pályáztatásával indulhatnak közösen építészek/homlokzati tervezők és kivitelezők. Ebben az esetben a Pályázók a díj összegét annyi részre elosztva és arányosan kapják meg, ahányan jelentkeztek.

Egyidejűen benyújtott pályázatok: Egyidejűnek minősülnek azok a pályázatok, amelyeket előzetes egyeztetés nélkül a pályázók építészként/homlokzati tervezőként és kivitelezőként külön-külön nyújtanak be ugyanarra az épületre. Ebben az esetben a Kiíró a pályázati határidő lejárta után értesíti a pályázókat az egyidejű nevezésről, és az esetleges díjat a Kiíró a pályázók arányában osztja meg.

Egyazon épülettel pályázhat akár építész/homlokzati tervező, akár kivitelező közösen, illetve egy időben is (ld. fenti definíciók). Kiíró a pályázat beküldési idejének végéig nem értesíti a feleket a pályázásról.

Az jogosult a részvételre, aki a pályázatot beadta, illetve akik beadták. Utólagosan az épület építésze/homlokzati tervezője vagy kivitelezője, a kivitelező fő- vagy alvállalkozója nem formálhat jogot a díjra, ha ő maga nem pályázott.

Építész/homlokzati tervező pályázónak nem kötelességük a pályázás tényét közölni a kivitelezővel.

Kivitelező pályázónak nem kötelessége a pályázás tényét közölni az építész/homlokzati tervezővel, a fő- vagy alvállalkozó kivitelezővel.

A Kiíró csak a pályázat beadási határidejének letelte után, csak az Év Homlokzata 2018 pályázat kommunikációjának során használja fel azoknak a nevét, akik a projektben részt vettek, de nem pályáztak.

Amennyiben jogi személy adja be a pályázatot, a jelentkezésnél meg kell nevezni a kapcsolattartó személyét és elérhetőségét. Jogi személy esetében a díj átvételéről a társaság mindenkori vezető tisztviselője dönt.

Megbízói/működtetői jogi személy hozzájárulása: A Pályázónak a nevezés elküldésekor meg kell adnia az épület képviseletre jogosult jogi személy nevét, címét, telefonszámát, esetleges e-mail címét, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy az hozzájárult a következőkhöz:

 • a pályázaton történő induláshoz
 • az Év Homlokzata pályázat kommunikációja során a ház bemutatásához
 • az épületnek a Kiíró által szervezett fotóztatásához, vagy video felvétel készítéséhez és ezek közzétételéhez.

A panelépület képviseletére jogosult jogi személy írásbeli hozzájárulását a Kiíró szerzi be. A hozzájárulás hiányában a pályázat érvénytelen.

Fotódokumentáció: A pályázathoz legalább két fotót kell feltölteni az épület beazonosításának céljából. Ha szükségesnek találja, a Kiíró az épületről a zsűrizés megkezdéséig további fotókat készíttethet vagy kérhet be. Épület felújításnál a zsűri munkáját megkönnyíti az eredeti állapotról készült fotó, amelyet a kommunikáció során a Kiíró is felhasználhat.

Szerzői jogi nyilatkozatok, felhasználási és közzétételi engedélyek, egyéb rendelkezések

Referencia hozzájárulás: A Pályázó a tulajdonos hozzájárulásával egyetértését fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a pályáztatott épületet a Kiíró szakmai referenciaként használja fel.

Az épületről készített fényképeket, illetve videó-felvételeket a Baumit Kft. korlátozás nélkül felhasználhatja marketing- illetve oktatási tevékenysége során. A felhasználási jog kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a honlapokon, prospektusokban, hirdetésekben, PR-cikkekben és prezentációk során történő, illetve jövőben megjelenő médiumokban való közzétételre, idő, hely és módbeli megkötés nélkül. A fentiek érvényesek például a következő felületeken:

 • evhomlokzata.hu honlap
 • baumit.hu és baumit.com illetve más Baumit országok honlapjai
 • Baumit Facebook oldal
 • kiállítás pl.: Év Homlokzata díjkiosztó gála
 • Baumit által jegyzett média megjelenések
 • szakmai rendezvények előadási anyaga stb.

A Pályázó a nevezéssel együtt kijelenti, hogy a pályázaton való részvétele harmadik személy jogát nem érinti, nem sérti. Ezzel kapcsolatban az esetleges jogkövetkezményt a Pályázó viseli.

A pályázott és/vagy díjazott építészeti alkotások dokumentációi, fotói publicitási és kiállítási joggal, a pályázók szerzői jogainak betartása mellett a Kiíró tulajdonába kerülnek.

Egyéb rendelkezések: A Kiíró fenntartja a lehetőségét, hogy a zsűri összetételét előre nem látható okok miatt megváltoztassa. A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy az eredményhirdetés idejét megváltoztassa. A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy a zsűri döntésének értelmében a díjakat megossza, vagy ne adjon ki kategória díjat. Ezekről a döntésekről a Kiíró nem köteles a pályázat résztvevőit külön tájékoztatni.

Részletes pályázati kiírás letöltése

műemlék kategória díj

Díj, díjazás

Díj értéke: Nettó 1.000.000 Ft, a járulékterheket a Kiíró vállalja.

A Kiíró fenntartja a jogot a díjak megosztására és a díjazás módosítására.

A pályázat menete

Nevezés módja: A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az evhomlokzata.hu honlap Nevezés felületén a kért adatok kitöltésével, a fényképek, illusztrációk feltöltésével és a nyilatkozatok elfogadásával. A nevezéshez egyszeri regisztráció szükséges. A pályázat beadási határidejéig a nevezés kiegészíthető, módosítható.

Nevezési határidő: 2018. április 30., 24 óra.

Eredményhirdetés: 2018 novemberében az Év Homlokzata díjkiosztó gálán. A pontos időpontot a Kiíró a www.evhomlokzata.hu honlapon teszi közzé. A díjkiosztó ünnepségre valamennyi pályázó meghívást kap.

Az elbírálás menete: A beérkezett pályaművek fotói alapján a zsűri online és személyes konzultáció keretében kiválasztja az Év Homlokzata 2018 díjas épületet.

Az eredményhirdetést követő 30 napon belül a díjak átvételéről a Kiíró egyeztet a díjazottal. Amennyiben a pályázat nyertese az általa az online jelentkezéskor megadott címen nem értesíthető, vagy a pályázati díjra a kihirdetést követő 60 napon belül nem jelentkezik, a Kiíró szabadon rendelkezik a díj összegével.

Általános rendelkezések

Az Év Homlokzata pályázaton egyszer már indított épülettel többször nevezni nem lehet. Ez kizárást von maga után.

Zsűritagok és családtagjaik nem vehetnek részt a pályázaton. Nem lehet pályázó az a gazdasági társaság sem, amelyben a zsűritag vagy hozzátartozója tag, tisztségviselő vagy munkatárs.

A Baumit Kft. dolgozói, valamint hozzátartozóik, családtagjaik nem vehetnek részt a pályázaton.

A zsűri döntése, illetve a díj kifizetése jogi úton nem támadható.

A Nevezés elküldése a pályázat feltételeinek elfogadását jelenti.

A Kiíró a nevezések feldolgozása során pótlólagos adatokat kérhet be. Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelő jelentkezéseket a Kiíró indoklás nélkül elutasíthatja.

Épületre, Pályázóra vonatkozó feltételek

Pályáztatható épület: A kategória műemlékek, műemléki védettség, helyi védettség vagy műemlék jellegű, illetve értékes, régi épületek homlokzati felújítására vonatkozik (továbbiakban „műemlék”). A pályázatban részt vehetnek lakóépületek, közintézmények, ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, szolgáltatói, egyházi stb. rendeltetésű épületek vagy építmények.

Építés, felújítás időpontja és helye: 2014. január 1. – 2018. április 30. között, Magyarországon felújított épületek.

Az épülethez felhasznált anyagok: Kizárólag olyan épületekkel lehet pályázni, amelyeknek a homlokzati kialakításánál Baumit termékeket használtak fel.

Pályázó személye, jogállása: Az Év Homlokzata 2018 pályázat műemlék felújítás kategóriájára kizárólag építészek vagy a homlokzati rekonstrukciót tervező szakemberek (ld. ennek definícióját a következő bekezdésben) és kivitelezők jelentkezhetnek (továbbiakban Pályázó). Magánépíttetők, beruházók a pályázatban nem vehetnek részt. A pályázatot építész/tervezőként vagy kivitelezőként magán- (természetes) és jogi személy egyaránt beadhatja.

Építészek és a homlokzati rekonstrukciót tervező szakemberek definíciója: A „műemlékek” összefoglaló kategóriában nevezhető épületek homlokzatának felújítása, színezése nem minden esetben hatósági építési engedély köteles projekt. A megrendelő vagy a kivitelező megbízhat építészt, színtervezőt, ipar- vagy képzőművészt, szobrászt, restaurátort stb. a homlokzat rekonstrukciójának tervezésével. Ebben az esetben a homlokzati rekonstrukciót tervező szakember is indulhat a pályázaton, ha igazolni tudja, hogy a homlokzati rekonstrukció tervezése az ő munkája.

Építész kötelezettsége: Építészek és a homlokzatot tervező szakemberek pályázása esetén kötelező feltüntetni az esetleges homlokzati rekonstrukciós társépítész/homlokzati társtervező nevét.

Kivitelező definíciója: A „műemlék” felújítása során fő és alvállalkozók is dolgozhatnak, és mindketten pályázhatnak is a díjra, amelyet az a pályázó nyerhet el, akinek munkája konkrétan a homlokzati felújítás kivitelezéséhez kapcsolódik. Alvállalkozó esetében előfordulhat, hogy ő maga nem áll közvetlen kapcsolatban a megbízóval csak a fővállalkozóval. Ebben az esetben ezt célszerű jelezni a nevezéskor a megjegyzések rovatban. A díjat az nyerheti el, aki a pályázatot beadta. Ha al- és fővállalkozó együtt adják be a pályázatot, akkor a díj összege megoszlik. Ha az al- és a fővállalkozó külön-külön adják be ugyanarra az épületre a pályázatot, a díj akkor is megoszlik. Ha a fővállalkozó és az alvállalkozó nem tud megegyezni az esetleges pályázati díj jogosultságáról, kizárják magukat a pályázatból.

Kivitelező kötelezettsége: Építési engedély köteles felújított „műemlék” esetében a kivitelezőként résztvevő Pályázónak kötelező feltüntetnie az épületet jegyző (engedélyezési és/vagy kiviteli terven szereplő) építész nevét, illetve a homlokzati rekonstrukciós tervet készítő tervező nevét.

A nevezés során a projekt leírásban fel kell tüntetni, hogy a pályázó milyen feladatot látott el a projektben, vagyis építész, tervező, társépítész, társtervező, kivitelező stb.

Közös pályázatok: Egyazon épület pályáztatásával indulhatnak közösen építészek/homlokzati rekonstrukciós tervezők és kivitelezők. Ebben az esetben a nyertes pályázók a díj összegét annyi részre elosztva és arányosan kapják meg, ahányan jelentkeztek.

Egyidejűen benyújtott pályázatok: Egyidejűnek minősülnek azok a pályázatok, amelyeket előzetes egyeztetés nélkül a pályázók építészként/homlokzati rekonstrukciós tervezőként és kivitelezőként külön-külön nyújtanak be ugyanarra az épületre. Ebben az esetben a Kiíró a pályázati határidő lejárta után értesíti a pályázókat az egyidejű nevezésről, és az esetleges díjat a Kiíró a pályázók arányában osztja meg.

Egyazon épülettel pályázhat akár építész/homlokzati rekonstrukciós tervező, akár kivitelező közösen, illetve külön-külön egy időben is (ld. fenti definíciók). Kiíró a pályázat beküldési idejének végéig nem értesíti a feleket a pályázásról.

Az jogosult a részvételre, aki a pályázatot beadta, illetve akik beadták. Utólagosan az épület építésze/homlokzati rekonstrukciós tervezője vagy kivitelezője, a kivitelező fő- vagy alvállalkozója nem formálhat jogot a díjra, ha ő maga nem pályázott.

Építész/homlokzati rekonstrukciós tervező pályázónak nem kötelességük a pályázás tényét közölni a kivitelezővel.

Kivitelező pályázónak nem kötelessége a pályázás tényét közölni az építész/homlokzati tervezővel, a fő- vagy alvállalkozó kivitelezővel.

A Kiíró csak a pályázat beadási határidejének letelte után, csak az Év Homlokzata 2018 pályázat kommunikációjának során használja fel azoknak a nevét, akik a projektben részt vettek, de nem pályáztak.

Amennyiben jogi személy adja be a pályázatot, a jelentkezésnél meg kell nevezni a kapcsolattartó személyét és elérhetőségét. Jogi személy esetében a díj átvételéről a társaság mindenkori vezető tisztviselője dönt.

A „műemlék” épület tulajdonosa, vagy képviseletére jogosult természetes vagy jogi személy hozzájárulása: A Pályázónak a nevezés elküldésekor meg kell adnia a „műemlék” épület tulajdonosának vagy a képviseletre jogosult természetes vagy jogi személy nevét, címét, telefonszámát, esetleges e-mail címét, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy az hozzájárult a következőkhöz:

 • a pályázaton történő induláshoz
 • az Év Homlokzata pályázat kommunikációja során a ház bemutatásához
 • az épületnek a Kiíró által szervezett fotóztatásához, vagy video felvétel készítéséhez és ezek közzétételéhez.

A „műemlék” tulajdonosának, vagy képviseletére jogosult természetes vagy jogi személy írásbeli hozzájárulását a Kiíró szerzi be. A hozzájárulás hiányában a pályázat érvénytelen.

Fotódokumentáció: A pályázathoz legalább két fotót kell feltölteni az épület beazonosításának céljából. Ha szükségesnek találja, a Kiíró az épületről a zsűrizés megkezdéséig további fotókat készíttethet vagy kérhet be. Épület felújításnál a zsűri munkáját megkönnyíti az eredeti állapotról készült fotó, amelyet a kommunikáció során a Kiíró is felhasználhat.

Szerzői jogi nyilatkozatok, felhasználási és közzétételi engedélyek, egyéb rendelkezések

Referencia hozzájárulás: A Pályázó a tulajdonos hozzájárulásával egyetértését fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a pályáztatott épületet a Kiíró szakmai referenciaként használja fel.

Az épületről készített fényképeket, illetve videó-felvételeket a Baumit Kft. korlátozás nélkül felhasználhatja marketing- illetve oktatási tevékenysége során. A felhasználási jog kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a honlapokon, prospektusokban, hirdetésekben, PR-cikkekben és prezentációk során történő, illetve jövőben megjelenő médiumokban való közzétételre, idő, hely és módbeli megkötés nélkül. A fentiek érvényesek például a következő felületeken:

 • evhomlokzata.hu honlap
 • baumit.hu és baumit.com illetve más Baumit országok honlapjai
 • Baumit Facebook oldal
 • kiállítás pl.: Év Homlokzata díjkiosztó gála
 • Baumit által jegyzett média megjelenések
 • szakmai rendezvények előadási anyaga stb.

A Pályázó a nevezéssel együtt kijelenti, hogy a pályázaton való részvétele harmadik személy jogát nem érinti, nem sérti. Ezzel kapcsolatban az esetleges jogkövetkezményt a Pályázó viseli.

A pályázott és/vagy díjazott építészeti alkotások dokumentációi, fotói publicitási és kiállítási joggal, a pályázók szerzői jogainak betartása mellett a Kiíró tulajdonába kerülnek.

Egyéb rendelkezések: A Kiíró fenntartja a lehetőségét, hogy a zsűri összetételét előre nem látható okok miatt megváltoztassa. A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy az eredményhirdetés idejét megváltoztassa. A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy a zsűri döntésének értelmében a díjakat megossza, vagy ne adjon ki kategória díjat. Ezekről a döntésekről a Kiíró nem köteles a pályázat résztvevőit külön tájékoztatni.

Részletes pályázati kiírás letöltése
zsűri - 2018

Az Év Homlokzata 2018 pályázat szakmaiságát a független zsűri garantálja, melynek tagjai neves építészek, egyetemi docens, szakmai szervezet elnöke és a szakágazat jelentős médiumának képviselője.

Máté Klára
a Magyar Építéstechnika
főszerkesztője
Jánosi János
Ybl-díjas,
Pro Architectura-díjas építész
Dr. Tari Gábor
PhD egyetemi docens, BME Rajzi
és Formaismereti Tanszék,
Színdinamika Szakmérnöki
Műhely
Vadász Bence
Ybl-díjas,
Pro Architectura-díjas építész
Vidor Győző
Xella közép-európai
igazgató
Médiapartnerek
A mi otthonunk
Építési megoldások
Építész fórum
Magyar építéstechnika
Metszet
Szép Házak
Szép Lak
Octogon
Octogon Deco
Otthon
Otthon Házak
Ötlet Mozaik
Otthon édes
sajtóinformáció
2018
ÉV HOMLOKZATA 2018 – KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS

2018.08.10.

Év Homlokzata – Érték az építészetben

Szavazzon a legszebb családi házakra!

Több mint háromszáz nevezés érkezett az Év Homlokzata 2018 pályázatra, melyet öt kategóriában írt ki építészeknek és kivitelezőknek a díj alapítója és támogatója, a Baumit.


A családi ház, társasház, középület, energetikai felújítás és műemlék kategóriában meghirdetett építőipari pályázatot szakmai zsűri bírálja el, a kategóriánkénti díj nettó 1 millió forint.

A pályázatra 75 családi ház nevezés érkezett, amely átfogó képet ad a legújabb építészeti trendekről, a villáktól a szerény költségvetésből épült családi otthonokig, ötleteket adva a most építkezőknek. A kiíró, a családi ház kategóriában közönségszavazást hirdet! Szeptember 30-ig a www.evhomlokzata.hu/kozonsegszavazas oldalon a pályázatok közül három épületre lehet voksolni. A legtöbb szavazatot elnyert épület tulajdonosa és a pályázatot benyújtó építész és/vagy kivitelező oklevelet kap. Az Év Homlokzata 2018 pályázat eredményhirdetése november 8-án lesz.

Letölthető képek
www.evhomlokzata.hu/kozonsegszavazas - az egyes épületeknél a Bővebben gombra kattintva több letölthető kép jelenik meg. Nagyobb felbontású képek az evhomlokzata@baumit.hu címről kérhetők.

Megosztható Facebook poszt: itt

A KÉP ÉS SZÖVEG LETÖLTÉS menüpontban található illusztrációk
Év Homlokzata 2018. logó, közönségszavazás illusztrációk, Baumit logó, az Év Homlokzata 2016 közönségszavazásának díjnyertes épülete 1-2: Nádasd, a pályázó a Vasi Opusz Kft. (kivitelező) volt, az épületet Pfliegler Attila és Horváth Róbert tervezte.

KÉP ÉS SZÖVEG LETÖLTÉS
Év Homlokzata 2018 közönségszavazás sajtóközlemény pdf
Év Homlokzata 2018 logó
Baumit logó
Közönségszavazat illusztráció 1.
Közönségszavazat illusztráció 2.
Közönségszavazat illusztráció 3.
• Év Homlokzata 2016 közönségdíjas épülete 1.
• Év Homlokzata 2016 közönségdíjas épülete 2.
letöltés

ÉV HOMLOKZATA 2018 – PÁLYÁZAT

2017.12.15.

Év Homlokzata 2018 ─ Érték az építészetben

Pályázat építészeknek és kivitelezőknek

Az Év Homlokzata díj alapítója és fő támogatója, a Baumit Kft. építészek és kivitelezők számára idén kilencedik alkalommal írt ki pályázatot, amelyre öt kategóriában (családi ház, társasház, középület, utólagos homlokzati hőszigetelés és műemlék felújítás) lehet nevezni 2018. április 30-ig az evhomlokzata.hu weblapon. A díj összege kategóriánként egymillió forint.

A hazai építőipar fellendülésével az építészeknek és a kivitelezőknek lehetőségük van arra, hogy megmutassák, milyen innovatív, jövőbe mutató, környezettudatos, illetve az építészeti értékeket megőrző homlokzatokat hoznak létre vagy újítanak fel. Mindezeket értékeli az Év Homlokzata pályázat, amely az egyik legrangosabb és legmagasabb díjazású építészeti megmérettetés. A pályázatot 2018-ban kilencedik alkalommal írja ki a díj alapítója és fő támogatója, a Baumit Kft. A pályázat célja az, hogy új és felújított épületek esetében értékelje a mai magyar építészet értékteremtő házait, a homlokzatok kialakítását, illetve elismerje azokat az építészeket és kivitelezőket, akik ezeket létrehozták.

Az Év Homlokzata 2018 pályázatra öt kategóriában lehet jelentkezni: családi ház, társasház, középület, utólagos homlokzati hőszigetelés és műemlék felújítás. Pályázni olyan épületekkel lehet, amelyeknek a homlokzati kialakítása a kiíró által gyártott anyagokból készültek vagy újultak meg 2014 és 2018 között.

A kategóriánkénti díj értéke nettó 1 millió forint. Az Év Homlokzata díjazottakat független szakmai zsűri választja ki. A pályázaton csak építészek és kivitelezők vehetnek részt. A családi ház kategóriában közönségdíjat is szervez a kiíró, az építészek és kivitelezők által benevezett házakra a pályázat honlapján, bárki szavazhat 2018 szeptemberében. A közönségdíjas épület tulajdonosa az eredményhirdető gálán veheti majd át a legszebb családi házért járó oklevelet.

A nevezéseket az evhomlokzata.hu oldalon lehet benyújtani 2018. április 30-ig. Az eredményhirdetés 2018 novemberében lesz.

Az Év Homlokzata 2018 pályázatról bővebb információ, a pályázati kiírás és az elektronikus nevezés az evhomlokzata.hu weblapon található. Itt láthatóak az eddigi Év Homlokzata pályázatok nyertes épületei, bemutatkozik a zsűri és az érdeklődők választ kaphatnak a kérdéseikre is.

Az Év Homlokzata 2009-2016 pályázatok anyagai az Archívum menüpontban tekinthetők meg, az Év Homlokzata 2016 pályázat díjazottjairól részletek és letölthető képek, videók a Sajtó menüpontban a 2016-os mappában találhatók.

KÉP ÉS SZÖVEG LETÖLTÉS
Letölthető sajtóinformáció
Év Homlokzata logo
Baumit logo
letöltés

2016
Év Homlokzata 2016 - eredményhirdetés

2016.11.03.

Év Homlokzata 2016 - eredményhirdetés

Értékteremtés a mai magyar építészetben

Az utóbbi években épült vagy felújított épületek seregszemléje az Év Homlokzata Pályázat, melynek díjait november 3-án osztották ki Budapesten, a Várkert Bazárban. Az öt kategóriában, építészek és kivitelezők számára meghirdetett versenyre idén 243 nevezés érkezett. A kategória győzteseknek járó 1-1 millió forintos díjat független szakmai zsűri ítélte oda.

Családi ház, társasház, középület, panel és műemlék-felújítás kategóriában hirdette meg idén nyolcadik alkalommal az Év Homlokzata pályázatot a díj alapítója és fő támogatója, a Baumit. A pályázat célja az, hogy értékelje és megismertesse az elmúlt években épült vagy felújított épületeket, valamint kitüntesse azokat az építészeket és kivitelezőket, akik ezeket létrehozták. Idén 243 nevezés érkezett, 77 családi ház, 26 társasház, 94 középület, 26 panel és 20 műemlék épülettel jelentkeztek a pályázók.

Illy Gábornak, a Baumit ügyvezetőjének véleménye szerint a pályamunkák jól tükrözik a mai építészetet és építőipart. Az előző évekhez képest több mint kétszeresére nőtt a középülettel, főleg energetikai korszerűsítéssel nevezők száma, míg a panelépületek felújítása nem gyarapodott olyan mértékben, mint amennyire az szükséges lenne. A családi házakra a sokféleség jellemző. Még mindig népszerű a minimál stílus, ami kissé szelídült, és olyan változatai jelentek meg, amelyek jobban illeszkednek az épített környezetbe. A műemlékek esetében pedig egyre inkább teret kap a tervezői tudás és a kivitelezői képesség arra, hogy megőrizzük értékeinket.

Az Év Homlokzata 2016 pályázat díjátadóját a budapesti Várkert Bazárban rendezték meg 2016. november 3-án.

A zsűri munkája

A beérkezett épületeket a kiírótól független, szakmai zsűri értékelte és közülük választotta ki kategóriánként azt a pályázót, aki az egymillió forintos díjat elnyerte. A zsűri tagjai voltak: Jánosi János Ybl-díjas és Pro Architectura-díjas építész; Máté Klára, a Magyar Építéstechnika főszerkesztője; dr. Tari Gábor egyetemi docens (BME Rajzi és Formaismereti Tanszék, Színdinamika Szakmérnöki Műhely), Vadász Bence Ybl-díjas és Pro Architectura-díjas építész és Vidor Győző, a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség elnöke. A nagyszámú nevezések és az épületek sokfélesége miatt a zsűrinek lehetősége volt különdíjakat is odaítélnie, így 16 pályázó vehetett át elismerő oklevelet.

A zsűri tagjai balról jobbra: dr. Tari Gábor, Vadász Bence, Máté Klára, Jánosi János és Vidor Győző.

Díjazottak

A családi ház kategóriában az Év Homlokzata 2016 díjat Dankó Kristóf építész, Dorog város főépítésze nyerte el egy Mór belvárosi részén megvalósult családi ház tervezésével.

Az Év Homlokzata 2016 társasház kategória díjazottja a Benczúr-Weichinger Studio, a Budapest II. kerületében épült kétlakásos ház építészei: ifj. Benczúr László és Weichinger Miklós.

Az Év Homlokzata 2016 középület kategória nyertese a Teampannon Kft. és az O'Donnell + Tuomey Ltd., a budapesti Közép-Európai Egyetem (CEU) Belvárosi Campusának tervezéséért. A munkában részt vevő építészek és munkatársak: Sheila O'Donnell, John Tuomey, Mark Grehan (O'Donnell + Tuomey Ltd.), Hidasnémeti Máté (Teampannon Kft.); Ciara Reddy, Brian Barber, Anne Louise Duignan, Jitka Leonard, Geoff Brouder, Henrik Wolterstorff (O'Donnell + Tuomey Ltd.), Varga Bence, Kern Ádám, Szabó Andrea (Teampannon Kft.).

Az Év Homlokzata 2016 panel kategória díját az and-an terv építész iroda, Zács András és Fáy Piros építészek kapták a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kara zuglói kollégiumi épületének rekonstrukciós tervezéséért.

Az Év Homlokzata 2016 műemlék-felújítás kategória legjobb pályázata építész és kivitelező közös nevezése lett, amelyet az építész Műép Építőmérnöki Kft. (Hőnich Henrik, Dr. Szabó László, Zepkó Ferenc, Kaczurné Molnár Ágota tervezők) és a kivitelező RózsaÉp Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (ügyvezetője Darida Olivér) nyújtott be, a Budapest VIII. kerület, a Könyves Kálmán kőrúton felújított Tündérpalota, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet székházának épületére.

KÉP ÉS SZÖVEG LETÖLTÉS
Letölthető sajtóinformáció
Táblázat az összes díjazott épületről
Háttérinformáció
Díjátadó - díj
Díjátadó - csoportkép
Év Homlokzata 2016 – családi ház kategória
Év Homlokzata 2016 – társasház kategória
Év Homlokzata 2016 – középület kategória
Év Homlokzata 2016 – panel kategória
Év Homlokzata 2016 – műemlék kategória
Év Homlokzata 2016 – zsűri csoportkép
Év Homlokzata logo
Baumit logo
letöltés

Családi ház kategória díjnyertes épülete

A családi ház kategóriában a zsűri egy Móron épült házat ítélt méltónak Az Év Homlokzata 2016 pályázat egymillió forintos kategória-díjára. Az épülettel Dankó Kristóf építész nevezett.

Az épület a Fejér megyei kisváros, Mór belvárosában található. A környezetére fésűs beépítés jellemző, ezt a hagyományt igyekezett megőrizni az építész, Dankó Kristóf, ezért az utcai homlokzaton két traktusos oromfalas épület jelenik meg. A fő tömeg mellett elhelyezett fedett-nyitott garázs az épület elnyújtásaként jött létre. A két traktust keret fogja össze. A homlokzati architektúra fehér, egyszerű, minimalista megjelenésű, ugyanakkor halványan népies elemeket idéz.

Jánosi János Ybl-díjas és Pro Architectura-díjas építész a díj átadásakor az épületet ezzel a szavakkal méltatta: „Illeszkedni akar, miközben egyedi - mai hangon szól, miközben beszélget a múlttal.”

Év Homlokzata 2016 Családi ház Mór video

Az épület fotói:

KÉPEK LETÖLTÉSE
Év Homlokzata 2016 családi ház Mór - 1.
Év Homlokzata 2016 családi ház Mór - 2.
Év Homlokzata 2016 családi ház Mór - 3.
Év Homlokzata 2016 családi ház Mór - 4.
Év Homlokzata 2016 családi ház Mór - 5.
Év Homlokzata 2016 családi ház Mór - 6.
Év Homlokzata 2016 családi ház Mór - 7.
Év Homlokzata 2016 családi ház Mór - 8.
Év Homlokzata 2016 családi ház Mór - 9.
Év Homlokzata 2016 családi ház Mór - 10.
Év Homlokzata 2016 családi ház Mór - 11.
Év Homlokzata 2016 családi ház Mór - 12.
letöltés

Társasház kategória díjnyertes épülete

A társasház kategóriában a zsűri a Benczúr-Weichinger Studio által tervezett, Budapest II. kerületében épült kétlakásos házat választotta ki az Év Homlokzata 2016 pályázat egymillió forintos kategória-díjára. Az épülettel ifj. Benczúr László és Weichinger Miklós építészek pályáztak.

Az egykori kőbánya sziklafala alá ékelődő épületből drámai kilátás nyílik az alatta elterülő völgyre és a körülötte lévő hegyekre. Kontúrja követi a szabálytalan telek szögtöréseit. A tömege kimetszett hasábokból áll, a zord sziklafalra néző oldal zártabb, a panoráma felé eső oldal nagy üvegfelületet kapott. Az oldalhomlokzatok nyílásait eltérő színezésű részek fogják össze. A tető is az egytömegűséget hangsúlyozza, a monotonitást kontyolással oldották. A nyugati oldalon a nappalik előtti teraszok az épület síkjába szögtöréssel mélyednek, hogy megakadályozzák az átlátást. A két lakást közös nyaktag köti össze, melynek tetején kilátóterasz épült.

Vadász Bence Ybl-díjas és Pro Architectura díjas építész, a zsűri tagja ezekkel a szavakkal jellemezte az épületet az Év Homlokzata díjátadóján: „A kontúr együtt fordul a heggyel, a szikla vonalai stilizáltan továbbfutnak az tetőidomon, a falak barnás színei a földre és a sziklára reflektálnak.”

Év Homlokzata 2016 Társasház video

Az épület fotói:

KÉPEK LETÖLTÉSE
Év Homlokzata 2016 társasház Budapest II. - 1.
Év Homlokzata 2016 társasház Budapest II. - 2.
Év Homlokzata 2016 társasház Budapest II. - 3.
Év Homlokzata 2016 társasház Budapest II. - 4.
letöltés

Középület kategória díjnyertes épülete

A középület kategóriában a zsűri a Közép-Európai Egyetem (CEU) Belvárosi Campusát választotta az Év Homlokzata 2016 pályázat egymillió forintos kategória-díjas épületének. Az épülettel a Teampannon Kft. és az O'Donnell + Tuomey Ltd. tervező csapat pályázott, melynek építészei és munkatársai: Sheila O'Donnell, John Tuomey, Mark Grehan (O'Donnell + Tuomey Ltd.), Hidasnémeti Máté (Teampannon Kft.); Ciara Reddy, Brian Barber, Anne Louise Duignan, Jitka Leonard, Geoff Brouder, Henrik Wolterstorff (O'Donnell + Tuomey Ltd.), Varga Bence, Kern Ádám, Szabó Andrea (Teampannon Kft.).

A projekt során az egyetem addig különálló épületrészeit kellett összekötni az építészeknek úgy, hogy tiszta, világosan olvasható láncba fűzzék ezeket, egységbe foglalják a régit és az újat. A belső udvarokat mind horizontális, mind vertikális, mind diagonális értelemben összekapcsolták egymással. Az épületek közötti új átnyitások, passzázsok csökkentették a zavaros közlekedők számát és megszüntették a zsákutcákat. A közlekedőrendszer világos rajza az építészek szerint javította „a campus szellemi térképének olvashatóságát”. A régi és az új épületeken zöld terasztetőket, egyfajta „budapesti függőkertet" alakítottak ki, amelyek emelik a projekt környezeti fenntarthatóságának fokát. A fedett tér által temperált belső környezet és a természetes szellőzés biztosítja az alacsony karbonkibocsátást.

Máté Klára, a Magyar Építéstechnika szakfolyóirat főszerkesztője, a zsűri tagja az Év Homlokzata 2016-díj átadásakor méltatásában így illette az épületet: „A tág terek, az átláthatóság, a természetes fények melegsége szinte átölelik az embert, mintha egy új világ nyílna meg előttünk. Minden elem egyszerű, tiszta megoldással szolgálja a meghatározó funkciót.”

Év Homlokzata 2016 Középület video

Az épület fotói:

KÉPEK LETÖLTÉSE
Év Homlokzata 2016 középület CEU - 1.
Év Homlokzata 2016 középület CEU - 2.
Év Homlokzata 2016 középület CEU - 3.
Év Homlokzata 2016 középület CEU - 4.
Év Homlokzata 2016 középület CEU - 5.
letöltés

Panel kategória díjnyertes épülete

A panel kategóriában a zsűri a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának kollégiumát választotta az Év Homlokzata 2016 pályázat egymillió forintos kategória-díjas épületének. Az épülettel az and-an terv építész iroda pályázott, a rekonstrukciós terveket Zács András és Fáy Piros építészek jegyzik.

A Budapest XIV. kerületében, a Bagolyvár utcában az 1980-as évek elején univáz szerkezettel és homlokzati panelekkel épült a kollégium és a hozzá tartozó étterem energetikai felújítását egyben az épületegyüttes új, fiatalos, képzőművészeti kontextusba helyezett színezésével valósították meg a Baumit Life színkészletéből választott vékonyvakolatok felhasználásával. A sávablakok által hangsúlyos horizontális megjelenésű épület színezési terveinek készítésekor a megszokott kliséktől való elhatárolódás, a funkcióból eredő vidám, fiatalos megjelenés inspirálta a tervezők munkáját.  Az alapvetően fehér épület építészeti karakteréhez jól illeszkednek az erős geometriai formák és Piet Mondrian képzőművészeti világának homlokzaton való megjelenése.

Dr. Tari Gábor Műegyetem Rajzi és formaismereti tanszékének Színdinamika szakmérnöki műhelyének docense az Év Homlokzata 2016-díj átadásakor így jellemezte az épületet: „Szellemesen ritmizált erőteljes színfoltok és grafikus hatást nyújtó vonalrendszerek fejezik ki a diákélet jókedvét és dinamikáját, de egyben a tanulás és a racionális gondolkodás vizuális asszociációit is.”

Év Homlokzata 2016 Panelfelújítás video

Az épület fotói:

KÉPEK LETÖLTÉSE
Év Homlokzata 2016 panel, BGE kollégiuma - 1.
Év Homlokzata 2016 panel, BGE kollégiuma - 2.
Év Homlokzata 2016 panel, BGE kollégiuma - 3.
letöltés

Műemlék kategória díjnyertes épülete

A műemlék kategóriában a zsűri a Budapesten, a VIII. kerületben, a Könyves Kálmán körúton található Tündérpalotát, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kezelésében lévő épületet választotta az Év Homlokzata 2016 pályázat egymillió forintos kategória-díjas épületének. A pályázatot az építész és a kivitelező cég közösen adta be, így mindkét közreműködő osztozik a díjon. A rekonstrukció tervezője a Műép Építőmérnöki Kft., Hőnich Henrik, Kaczurné Molnár Ágota, Dr. Szabó László és Zepkó Ferenc építészek közreműködésével. A kivitelezés a nyíregyházi RózsaÉp Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. munkája, melynek ügyvezetője Darida Olivér.

A Tündérpalota 1909-1911. között Kőrössy Albert tervei alapján a Tisztviselőtelepi Magyar Királyi Állami Gimnázium számára épült. A második világháborúban erősen megsérült, majd a későbbi helyreállítás nem volt megfelelő, az épület szinte a végsőkig lepusztult. A nemrégiben, pályázati forrásból elkészült energetikai felújítás során az örökségvédelmi hivatal bevonásával újjászületett a szecessziós homlokzat is, ablakcsere, fűtéskorszerűsítés és napenergia hasznosítás történt.

Vidor Győző, a pályázat zsűrijének tagja, a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség elnöke a díj átadásakor elhangzott méltatásában így jellemezte az épületet: „A Tündérpalota tiszta színvilágával, finom vakolatdíszeivel olyan színvonalon élesztette föl az alvó szecessziós szépséget, hogy az mindenképpen első díjat érdemelt!”

Év Homlokzata 2016 Műemlék video

Az épület fotói:

KÉPEK LETÖLTÉSE
Év Homlokzata 2016 műemlék, Tündérpalota - 1.
Év Homlokzata 2016 műemlék, Tündérpalota - 2.
Év Homlokzata 2016 műemlék, Tündérpalota - 3.
Év Homlokzata 2016 műemlék, Tündérpalota - 4.
Év Homlokzata 2016 műemlék, Tündérpalota - 5.
letöltés

Baumit ügyvezetői különdíj

Az Év Homlokzata pályázat hagyománya, hogy az alapító és fő támogató Baumit is díjaz épületeket. A szakmai szempontokon kívül a kiválasztásban szerepet kap az épület küldetése, a mögötte álló emberi teljesítmény is. Mindezek alapján Baumit ügyvezetői különdíjat és a díjjal járó 300 ezer forintos pénzjutalmat három pályázat kapta:

1. Az Év Homlokzata 2016 Baumit ügyvezetői különdíját nyerte el a szegedi kivitelező Plusz Építő Kft. egy balatonszárszói nyaraló átépítéséért. A projekt azt példázza, hogy egy hetvenes években épült nyaralót is érdemes átformálni.

Az épület fotói:

KÉPEK LETÖLTÉSE
Év Homlokzata 2016 Baumit ügyvezetői különdíj, Balatonszárszó - 1.
Év Homlokzata 2016 Baumit ügyvezetői különdíj, Balatonszárszó - 2.
Év Homlokzata 2016 Baumit ügyvezetői különdíj, Balatonszárszó - 3.
Év Homlokzata 2016 Baumit ügyvezetői különdíj, Balatonszárszó - 4.
Év Homlokzata 2016 Baumit ügyvezetői különdíj, Balatonszárszó - 5. eredeti állapot
letöltés

2. Az Év Homlokzata 2016 Baumit ügyvezetői különdíját kapta a reload építészstúdió (Petőcz-Tóth Anikó és Csizmadia Péter DLA tervezésében) gödöllői ipari létesítménye a Food Base gyártócsarnok és irodaépület, amely az elismerést merész színválasztásával és egységes arculatával érdemelte ki.

Az épület fotói:

KÉPEK LETÖLTÉSE
Év Homlokzata 2016 Baumit ügyvezetői különdíj, Gödöllő - 1.
Év Homlokzata 2016 Baumit ügyvezetői különdíj, Gödöllő - 2.
Év Homlokzata 2016 Baumit ügyvezetői különdíj, Gödöllő - 3.
Év Homlokzata 2016 Baumit ügyvezetői különdíj, Gödöllő - 4.
letöltés

3. Az Év Homlokzata 2016 Baumit ügyvezetői különdíját a lábatlani református templom tornyának felújításáért az Árkádok Kft. kapta. Bánkúti Endre ügyvezető és csapata értékőrző, felelősségteljes kivitelezői munkájáért, az épület múltjának feltárásáért és a hatóságokkal történt hatékony egyeztetéséért érdemelte ki az elismerést. A felújítás jó példa az összefogásra, a kivitelező, a hívek, a pályázati források és a Baumit termék-adománya egyaránt segítették Darányiné Csonka Valéria lelkész asszonyt a felújítási munkák megvalósításában. Ennek elismeréseként a Baumit a díj mellett az egyházközségnek százezer forintos támogatást ad.

Az épület fotói:

KÉPEK LETÖLTÉSE
Év Homlokzata 2016 Baumit ügyvezetői különdíj, Lábatlan - 1.
Év Homlokzata 2016 Baumit ügyvezetői különdíj, Lábatlan - 2.
Év Homlokzata 2016 Baumit ügyvezetői különdíj, Lábatlan - 3.
Év Homlokzata 2016 Baumit ügyvezetői különdíj, Lábatlan - 4.
Év Homlokzata 2016 Baumit ügyvezetői különdíj, Lábatlan - 5. eredeti állapot
letöltés

Közönségdíj

Az Év Homlokzata pályázat keretében idén először hirdettek meg közönségdíjat, így szeptemberben internetes szavazással lehetett kiválasztani a legszebbnek ítélt családi házat. A közönségdíjat egy Vas megyei kis településen, Nádasdon épült otthon nyerte el, melynek kivitelezője Vasi Opus Kft. volt.

Az épület fotói:

KÉPEK LETÖLTÉSE
Év Homlokzata 2016 közönségdíj, Nádasd - 1.
Év Homlokzata 2016 közönségdíj, Nádasd - 2.
Év Homlokzata 2016 közönségdíj, Nádasd - 3.
Év Homlokzata 2016 közönségdíj, Nádasd - 4.
letöltés

Kérésre további nagyfelbontású képeket - a pályázó és a tulajdonos hozzájárulása esetén - tudunk küldeni, ebben az esetben kérjük, írjon az evhomlokzata@baumit.hu címre.

2014
Év Homlokzata 2014 - eredményhirdetés

2014.

Az ország legszebb épületei az Év Homlokzata Pályázaton

Hetedik alkalommal választották ki az elmúlt időszak kiemelkedő épületeit az Év Homlokzata Pályázaton. A tervezők és kivitelezők számára kiírt díj célja az újonnan épült vagy felújított homlokzati megoldások értékelése és díjazása építészeti, esztétikai, műszaki és gazdaságossági szempontok alapján. Több mint kétszáz pályamű érkezett öt kategóriában (családi ház, társasház, középület, panel és műemlék), a nyertesek 1-1 millió forintos díjat kaptak. A pályázat alapítója és fő támogatója a Baumit Kft.

Településeink összképét magán és középületeink homlokzata alakítja. Családi és társasházaknak, közintézményeknek helyet adó épületek jelentős számban épültek és újultak meg az elmúlt években; falvaink, városaink intenzív átalakuláson mennek keresztül. Az építész tervezőknek és a kivitelezőknek egyensúlyt kell teremteniük a megrendelők ízlése és a közösség érdekei között. Úgy kell megújítani a településképet, hogy azok megőrizzék és tükrözzék egyedi hangulatukat, miközben ki kell használni az innovatív építőipari megoldások adta lehetőségeket a minőség, a környezet védelme és a gazdaságos működtetés érdekében. Illy Gábornak, a Baumit ügyvezetőjének véleménye szerint az Év Homlokzata pályázat minden alkalommal jól tükrözi, hogyan hatnak a tradicionális és a modern építészeti stílusra az innovatív építőipari termékek és minőségi kivitelezést lehetővé tevő technológiák. ─ A homlokzat épített környezetünk meghatározó és legszembetűnőbb eleme, amelyért mi, gyártók felelősséggel tartozunk. Ez ösztönözte a Baumit Kft-t a pályázat támogatására.210 pályamű öt kategóriában

Az Év Homlokzata pályázat az elmúlt évtizedben ismert szakmai fórummá vált. Míg az első kiírásra ötven nevezés érkezett, addig idén öt kategóriában – családi ház, társasház, középület, panel és műemlék – 210 pályaművet adtak be. A nyerteseket építészszakmai zsűri választotta ki, melynek tagjai voltak: Jánosi János Ybl-díjas és Pro Architectura-díjas építész; Máté Klára, a Magyar Építéstechnika főszerkesztője; Noll Tamás, Ybl-díjas építész; Dr. Tari Gábor egyetemi docens (BME Rajzi és Formaismereti Tanszék, Színdinamika Szakmérnöki Műhely), Vadász Bence Ybl-díjas és Pro Architectura-díjas építész és Vidor Győző, a Magyar Építőanyagipari Szövetség elnöke. Az öt kategória legszebb homlokzatainak pályázói egy-egymillió forintos díjat vehettek át.


A pályázatok többsége igényes, minőségi munkát mutatott be. A rangsorban az apró részletek kidolgozottsága, egy-egy különleges, innovatív megoldás vagy a kivitelezés szakszerűsége döntött. Idén először láttuk azt, hogy hangsúlyosabban jelentek meg a színek és azok kombinációi a homlokzatokon, amely érdekes irányt vetít előre a homlokzatok kialakításánál – értékelte a pályázatot Vidor Győző, a Magyar Építőanyagipari Szövetség elnöke.


AZ ÉV HOMLOKZATA PÁLYÁZAT NYERTESEI


Családi ház kategória díjnyertes épülete

A családi ház kategória nyertese Borbás Péter építészmérnök lett, aki saját szentendrei házával pályázott.

Szentendre történelmi városmagjának közelében, ám távol a turisták kíváncsi tekintetének célpontjától, a római katolikus temetőt körülölelő egyik szűk utcácskában búvik meg a fiatal, kisgyermekes család ökologikus otthona. Olyan, mintha csupán frissen meszelték volna az utcai frontját, csak az tudja, milyen változáson ment át, aki ismerte a már-már földbe süppedő, egykor redőnyös ablakkal modernizált, jellegtelen házikót. A tulajdonos-építész, Borbás Péter szándéka az volt, hogy a felújítás során egy, a szentendrei építészeti hagyományokat őrző, de ugyanakkor modern és letisztult épületet hozzanak létre.

Év Homlokzata 2014 pályázat – Családi ház kategória videó

Társasház kategória díjnyertes épülete

A társasház kategória díjazottja Füzes András tervező egy Tokajban felújított háromlakásos ház és kávézó épületével.

A múlt, a jelen és a jövő esszenciáját jeleníti meg az a Tokaj főutcáján álló épület, amely műemlékek környezetében található, és egy meglévő épület részleges elbontásával és bővítésével alakították ki. Az épületet Füzes András tervezte Salamin Ferenc közreműködésével. A vegyes falazatú, jobb állapotú főutcai szárnyban egy kávézót is kialakítottak. Az elbontott oldalszárny helyén három lakás kapott helyet. Az épület különlegessége a secco-technikával készített falkép, amelyet Füzes András festett a homlokzatra.

Év Homlokzata 2014 pályázat – Társasház kategória videó

Középület kategória díjnyertes épülete

A középület kategória nyertese a hódmezővásárhelyi múzeum felújítása és új szárnyának hozzáépítése érdekes vakolatstruktúrával, amellyel a kivitelező Kerámiaház Kft. pályázott. (A projekt építész - tervezője Vesmás Péter volt.)

Nemcsak modern, szögletes új tömbjeivel, hanem azok különleges homlokzatával is kitűnnek a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum új szárnyai. A régi, tégladíszes ház mellé nagy üvegfelületek felhasználásával épült az új fogadószárny. Pincéjében látványraktár, fölszintjén és emeletén rendezvény és kiállítótermek kaptak helyet a 20 ezer kötetes könyvtárral együtt. Az eredeti épületpár másik oldalán egy új sarokszárnyat emeltek. Itt leginkább raktár van, ahol a múzeum 150 ezer darabból álló gyűjteményét tárolják. A földszinten található a restaurátorműhely, amely az utca felé, mint egy kirakat, nagy üvegfelülettel tekint. A fogadószárnyon is, de leginkább a saroképület homlokzatán szembeötlő a felület különlegessége. Vörösesbarna színe és helyenként durva simítatlan agyara emlékeztető felülete nem öncélú díszelem, hanem szorosan kapcsolódik a múzeum gyűjteményéhez. V. Nagy Nándor képzőművész, a Tornyai Múzeum restaurátorának koncepciója a különleges homlokzat, amely a múzeumban tárolt gorzsai és kökénydombi 7 ezer éves agyagleletek felületét idézi és jeleníti meg a homlokzaton, illetve a múzeum felirat betűje is az ősi kerámiák geometrikus díszítésére utalnak. Ez a különleges megjelenés volt a döntő indok az Év Homlokzata-díj középület kategóriájának elnyeréséhez. A múzeumbővítés tervezője Vesmás Péter Ybl-díjas építész volt (Tér és Forma építészeti iroda, Szeged); a homlokzatért járó díjat a pályázatot benyújtó kivitelező, a Kerámiaház Kft. vehette át.

Év Homlokzata 2014 pályázat – Középület kategória videó

Panel kategória díjnyertes épülete

A panelépületek közül a zsűri egy Budapest, XV. kerületi Kőrakás parkban lévő épületet talált a legjobbnak, melynek felújítását a Kométa Szerviz Kft., mint generálkivitelező végezte, a díjat Talabos Attila vette át.

A panel épületek az elmúlt évtizedek itt felejtett bástyáiként magasodnak fölénk országszerte, korszerűsítésük, felújításuk és energia hatékonyságuk javítása nemcsak az ott lakók érdeke, hanem az így modernné, élhetővé váló városé is. A hazai építész szakma kreativitása és a minőségi építőanyagok együttesen bizonyítják, hogy lehetséges nívós, színekben gazdag és harmonizáló panelépületet alkotni. Egy ilyen példát díjazott az Év Homlokzata Pályázati zsűrije, amikor a panel kategória nyertese egy újpalotai, Kőrakás parkban található ház felújítása lett.

Év Homlokzata 2014 pályázat – Panelfelújítás kategória videó

Műemlék kategória díjnyertes épülete

A műemlék kategóriában a legszebb homlokzatú épületnek egy budapesti, V. kerületi Bajcsy-Zsilinszky úti irodaházat választott a zsűri. A nyertes pályázatot az ALAKart Kft. nyújtotta be.

Az egykori budapesti Légrády palota, a későbbi Zrínyi nyomda épülete 1894-ben készült el az akkori Váci körúton (ma Bajcsy-Zsilinszky út). A Pesti Hírlap kiadója és nyomdája, üzletek és lakások kaptak helyet a Légrády testvérek által építtetett hatalmas sarokházban. A tervezők Korb Flóris és Giergl Kálmán voltak, akik a kor gazdagodó nagypolgárságának igényei szerint egy dúsan díszített homlokzatú palotát terveztek, jellegzetes sarok- és oldalkupolákkal. A második világháború mély sebet ejtett rajta, elvesztette sarokkupoláját, díszes oromzatát, később kisebb javítgatások valósultak meg, majd évekig üresen, fűtetlenül állt. A 2014 tavaszán átadott Eiffel Palace irodaház mind urbanisztikai, mind műemlékvédelmi szempontból a főváros értékét növeli a kiváló minőségben végzett renoválással. Ennek eredménye egy impozáns, hagyománytisztelő, de funkciójában teljesen modern és a fenntarthatósági szempontok szerint is értékes épület. Baliga Kornél építész készítette a homlokzati rekonstrukciós terveket az épület számára. Mivel a homlokzaton csak kevés volt az épen maradt díszítés, a tervezés előkészítése jelentős kutatómunkát igényelt. Támpontként egy archív fotó, az egykori, kissé eltérő engedélyezési terv és a korabeli épületek jellegzetességei szolgáltak. Összesen hetven-féle díszítő elemről készült műhelyrajz. A díszes homlokzatot az ALAKart Kft. kő és díszszobrász csapata készítette egyévnyi megfeszített munkával, a tervezővel szorosan együttműködve.

Év Homlokzata 2014 pályázat – Műemlék kategória videó

Az Év Homlokzata 2014 ügyvezetői különdíjazottak

Az Év Homlokzata pályázat hagyománya, hogy az alapító és fő támogató Baumit ügyvezetője, Illy Gábor is díjaz épületeket. A 330-330 ezer forinttal járó különdíjat az alábbi pályázók vehették át:Panelházak, Budapest III., Lajos utca

Az óbudai Lajos utcában található panelház felújításával a kivitelező cég a Valkür 1960 Building Kft. pályázott. Az épület szigetelésében és újraszínezésében Geszler Zsolt építész közreműködött. Az egyedi módon megújult homlokzatra a budapesti sportéletre utaló, több emelet magas ábrázolások kerültek. A kerületen áthaladó kerékpárútvonalra utal a biciklis, a Dunára az evezős, a budai hegyekre a sárkányrepülős képe. A hatalmas térfalakként is működő panelhomlokzatokban jó lehetőségek rejlenek, ugyanakkor az óriási felületen megjelenő ábrázolások kiváló minőségű munkát igényelnek.


Illy Gábor a Baumit ügyvezetője indoklásában elmondta, hogy a Lajos utcai épület alkotói az árnyalatok helyes megválasztásával és az óriási alakok árnyékszerű formálásával példaértékűen oldották meg azt a különleges feladatot, amit a figurális formálás jelent.Családi ház, Budapest XI.

Baumit ügyvezetői díjat kapott az Imre Krisztián által Budapest-Budaörs határára tervezett igényes, minimalista stílusú, családi ház remek tömegformálásával és átgondolt csomóponti homlokzati kialakításával. Illy Gábor indoklásában elmondta, hogy a mai építészetben mindenképpen trendnek tekinthető „tucat fehér kockák” között nehéz olyat találni, amely szívvel is követi a stílusirányzatot, tiszteli az anyagot, megfelelően, jól bánik az arányokkal és a felületekkel, stílusában jó értelemben vett tiszta minimál, de ugyanakkor igazi otthon is.
Műegyetem Gellért téri épületfront

A műemlék kategóriában pályázott a Fővárosi Építő Zrt. A Szt. Gellért téri műegyetemi épületfront több mint százéves homlokzati felújításával. Egyelőre csak az egyik oldalon készült el a felújítás, de az anyagi források szűkössége ellenére is kiemelkedő színvonalon újult meg Halász Attila homlokzati rekonstrukció tervező közreműködésével. Szerencsés, hogy a műemlékvédelem, az építész, és a kivitelező együttműködéseként a legnagyobb gondosság mellett valósult meg a beruházás, szemet gyönyörködtető szín- és struktúraválasztással.

KÉP ÉS SZÖVEG LETÖLTÉS
Letölthető sajtóinformáció
Év Homlokzata logo
Baumit logo
letöltés

Gyakran ismételt kérdések

Kedves Pályázó!

Annak érdekében, hogy Ön sikeres nevezést nyújtson be összegyűjtöttük azokat a kérdéseket, amelyek a pályázati kiírás elolvasása során felmerülhetnek. Ha további pontosításra van szüksége, kérjük, írjon az evhomlokzata@baumit.hu címre.

Sikeres szereplést kívánunk!

Év Homlokzata 2018

szervezői

Díj, díjazás

Milyen díjjal jár a pályázat megnyerése, és hogyan történik a kifizetés?

A díj értéke nettó 1.000.000 forint kategóriánként, azaz összesen az öt kategóriára 5 millió forint. A járulékterhek kifizetését a Kiíró vállalja és intézi. A díj kifizetése a díjazott által megadott bankszámlára történik

Megoszthatja-e a kiíró az egyes kategóriák díjait?

Igen, abban az esetben, ha a zsűri úgy dönt, hogy egy-egy kategóriában többen is méltóak az Év Homlokzata 2018 díjra, akkor az 1 millió forintos keretet tetszőlegesen feloszthatja.

Előfordulhat-e, hogy a zsűri csökkentse, vagy ne ítélje meg a díj összegét?

Igen, ha a zsűri úgy ítéli meg, hogy egy-egy kategóriában a beadott pályázatok színvonala nem éri el az elvárt színvonalat, akkor dönthet arról, hogy a díjat nem adja ki, illetve módosítja az összegét. A Kiíró fenntartja a jogot a díjak megosztására és a díjazás módosítására.

Ki kaphatja meg az összeget?

Kizárólag az, aki a pályázatot beadta. Ha többen közösen neveztek (építészek és kivitelezők), akkor a díjat egymás között megosztják. Megegyezés hiányában a Kiírónak jogában áll a díjat visszavonni és másnak ítélni azt.

Csak az kaphatja meg a díjat, aki érvényes nevezést nyújtott be, utólag nem pályázhatnak a díjra azok, akik a nyertes projektben ugyan részt vettek, de maguk nem pályáztak.

Családi ház esetében közönségdíjat is megítélnek. Milyen díjjal jár ez?

Kizárólag a családi ház esetében nyilvános, online szavazással választják ki a közönségdíjas épületet. A nyertes pályázó (építész vagy kivitelező) és a családi ház tulajdonosa elismerésül egy-egy oklevelet kap. Pénzbeli juttatás a közönségdíj esetében nincs.

Mit kap a díjazott épület tulajdonosa/építtetője/beruházója/üzemeltetője (továbbiakban: Megbízó)?

Az Év Homlokzata 2018 díj egy szakmai elismerés, csak építészek és kivitelezők pályázhatnak, a Megbízó elismerésül oklevelet kap.

A pályázat menete

Mettől-meddig tart a pályázat?

Az Év Homlokzata 2018 pályázat kezdete a www.evhomlokzata.hu honlapon megjelent kiírással kezdődik.

Nevezési határidő: 2018. április 30., 24. óra

Az eredményhirdetés 2018 novemberében az Év Homlokzata díjkiosztó gálán lesz. A pontos időpontot a Kiíró a www.evhomlokzata.hu honlapon teszi közzé.

Mi történik a nevezés után?

A Kiíró ellenőrzi a nevezéseket, és szükség esetén pontosítást kér.

A Kiíró a beküldött fotók alapján dönt arról, hogy mely épületekről szükséges új felvételeket készíttetni, mely a Kiíró saját költségén történik. Az épültek fotózása során a Kiíró nyilatkozatban kéri a Megbízót, hogy járuljon hozzá a felvételek közzétételéhez.

A zsűri a benyújtott, illetve elkészült fotók és a nevezés során a Pályázó által elküldött projekt leírás alapján dönt.

Hogyan történik a díjkiosztás?

Az Év Homlokzata 2018 díjátadó gálára a Kiíró valamennyi pályázót meghívja. A zsűri döntése, illetve a közönségszavazat eredménye csakis az eredményhirdetéskor kerül nyilvánosságra.

Hogyan folytatódik a pályázat a díjkiosztás után?

Valamennyi pályázott épület felkerül a www.evhomlokzata.hu honlapra. A díjazott épületekről a Kiíró sajtóközleményt küld ki, és igény esetén közvetít a sajtó, valamint a Pályázók, Megbízók között. A pályázott épületek referenciaként szerepelhetnek a Baumit belső és külső kommunikációjában.

Nevezés

Hogyan nevezhetek?

Kizárólag online, a www.evhomlokzata.hu honlap „Nevezés” menüpontjában. A nevezéshez egyszeri regisztráció szükséges. A pályázat beadási határidejéig a nevezés kiegészíthető, módosítható. Egy pályázó több épülettel is nevezhet.

Hogyan történik a nevezés?

A „Nevezés” gomb megnyomásával majd a személyes adatok megadásával lehet a nevezési felületre belépni. Ha több épületet szeretne nevezni, akkor ugyanezen a módon a határidőig ezt megteheti. A nevezésének adatait a beadási határidő végéig kiegészítheti és módosíthatja.

Hogyan nyújtható be a pályázat?

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a www.evhomlokzata.hu honlap Nevezés felületén a kért adatok kitöltésével, a fényképek feltöltésével és a nyilatkozatok elfogadásával. A Nevezés elküldése a pályázat feltételeinek elfogadását jelenti. A pályázati kiírást kategóriánként pdf. formátumban le lehet tölteni, de nevezni csak az online felületen lehet.

Hogyan értesítenek a nevezésem beérkezéséről?

A nevezés folyamán és minden módosítás után a Kiíró e-mail visszaigazolást küld a megadott e-mail címre. Ha ez valamilyen technikai hiba miatt nem történik meg 3 munkanapon belül, kérjük, jelezze az evhomlokzata@baumit.hu címen.

Épületre vonatkozó feltételek

Milyen épületekkel, milyen kategóriákban lehet nevezni?

2014. január 1. és 2018. április 30. között épült vagy felújított épületekkel. Kategóriák: családi ház, társasház, középület, utólagos homlokzati hőszigetelés és műemlék. Olyan épületekkel, amelyeket az előző Év Homlokzata pályázatokon neveztek, nem lehet újra pályázni.

Műemlék esetében csak hivatalosan műemléknek nyilvánított épülettel nevezhetek?

Nem, minden olyan épület ide tartozik, amely műemlék jellegű, kora és építészeti értéke alapján.

Szükséges-e a használatbavételi engedély, a teljes készültségi fok és a tereprendezés megléte?

Nem feltétel a használatbavételi engedély. A homlokzatnak kell készen lennie a pályázat benyújtásakor, mert ezt értékeli a zsűri. A tereprendezés sem feltétel, de a látvány szempontjából előnyösebb, ha az épület a végleges környezetében látható. A fotózás várható ideje 2018 május-július.

Feltétel-e a Baumit építőanyagok alkalmazása a pályáztatott épületeken?

Igen, a nevezés feltétele, hogy az épület homlokzati kialakításához Baumit anyagokat használjanak fel. Nincs megkötés arra vonatkozóan, hogy melyek legyenek ezek.

Pályázóra vonatkozó feltételek

Kik pályázhatnak?

Az Év Homlokzata egy szakmai pályázat, melyre csak építészek és kivitelezők pályázhatnak. Magánépíttetők, beruházók a pályázatban nem vehetnek részt.

Pályázhatok-e saját tulajdonú épülettel?

Ha Ön építész vagy kivitelező, a saját épületével is pályázhat.

Saját kivitelezésben építettem a házamat, de sem építész sem építési vállalkozó/cégtulajdonos nem vagyok. Pályázhatok-e?

Sajnos nem, az Év Homlokzata egy szakmai pályázat, amely hivatásszerű építészeknek, illetve építőipari kivitelezést folytató vállalkozóknak, cégeknek szól.

Egy nagy projekt munkájában vettem részt építészként/kivitelezőként, de nem én voltam a fővállalkozó. Pályázhatok-e?

Abban az esetben igen, ha az épület homlokzatának kialakítása akár építészként, akár kivitelezőként az Ön munkája. A nevezés során a projekt leírásban fel kell tüntetni, hogy a pályázó milyen feladatot látott el a projektben, vagyis építész, társépítész, kivitelező stb.

Fővállalkozóként irányítottam egy nagy projektet különböző alvállalkozókkal építészként/kivitelezőként. Pályázhatok-e?

Igen, egyedül is és közösen is pályázhat a homlokzat kialakításáért felelős alvállalkozójával. Utóbbi esetben, azaz közösen benyújtott pályázat esetén Önöknek kell megállapodniuk az esetleges díj megosztásáról. Ha nem tudnak megállapodni a díj megosztásáról, a Kiíró fenntartja a jogot a díj visszavonására. A nevezés során a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni, hogy a pályázó milyen feladatot látott el a projektben, vagyis építész, társépítész, kivitelező stb.

Fő-vagy alvállalkozóként, de egyedül indulnék a pályázaton. Köteles vagyok-e erről az al- vagy fővállalkozómat tájékoztatni.

Nem. A díjra az jogosult, aki elküldte a nevezését. A Kiíró a nevezési határidőn belül nem tájékoztat harmadik személyt a nevezés tényéről. Aki nem pályázott, nem formálhat jogot az esetlegesen elnyert díjra.

Én is, és tőlem függetlenül az épület másik építésze/kivitelezője is pályázott. Ki nyerheti el a díjat?

Ahányan pályáztak. Ez az egyidejű pályázat esete. Egyidejűnek minősülnek azok a pályázatok, amelyeket előzetes egyeztetés nélkül a pályázók építészként és kivitelezőként külön-külön nyújtanak be ugyanarra az épületre. Ebben az esetben a Kiíró kizárólag a pályázati határidő lejárta után értesíti a pályázókat az egyidejű nevezésről, és az esetleges díjat a Kiíró a pályázók arányában osztja meg.

Ha építészként egyedül pályázok, miért vagyok köteles megadni a társépítészek nevét? Tájékoztatja-e a Kiíró a társépítészeket nevezésemről?

Ha Ön egyedül, az épület tervezésében résztvevő további építészek nélkül kíván részt venni a pályázatban, például azért, mert a homlokzat tervezése kizárólag az Ön munkája, akkor ezt nyugodtan megteheti. A társépítész(ek) nevét kizárólag a díjjal kapcsolatos kommunikációban használhatja fel a Kiíró. A Kiíró a nevezési határidőn belül nem tájékoztat harmadik személyt a nevezés tényéről. Aki nem pályázott, nem is formálhat jogot az esetlegesen elnyert díjra.

Építészként pályázok. Kötelező-e feltüntetnem a kivitelezőt, jogot formálhat-e ő is a díjra?

Építész/homlokzati tervező pályázónak nem kötelessége a pályázás tényét közölni a kivitelezővel. A díjat a Kiíró csak akkor osztja meg, ha az adott épületre egy időben, egymástól függetlenül pályázott az építész és a kivitelező. A Kiíró a nevezési határidőn belül nem tájékoztat harmadik személyt a nevezés tényéről. Aki nem pályázott, nem formálhat jogot az esetlegesen elnyert díjra.

Kivitelezőként pályázok, és a kiírás szerint köteles vagyok feltüntetni az építési engedélyezési terven szereplő építész nevét. Miért? Meg kell osztanom vele a díjat?

Csak abban az esetben kell megosztani a díjat, ha a pályázatok egyidejűnek minősülnek, vagyis amelyeket előzetes egyeztetés nélkül a pályázók építészként és kivitelezőként külön-külön nyújtanak be ugyanarra az épületre. Ebben az esetben a Kiíró kizárólag a pályázati határidő lejárta után értesíti a pályázókat az egyidejű nevezésről, és az esetleges díjat a Kiíró a pályázók arányában osztja meg. A Kiíró a nevezési határidőn belül nem tájékoztat harmadik személyt a nevezés tényéről. Aki nem pályázott, nem formálhat jogot az esetlegesen elnyert díjra. A Kiíró csak a pályázat beadási határidejének letelte után, csak az Év Homlokzata 2018 pályázat kommunikációjának során használja fel azoknak a nevét, akik a projektben részt vettek, de nem pályáztak.

Alvállalkozó kivitelezőként dolgoztam az épületen a homlokzat kialakításán. A megrendelővel nem álltam kapcsolatban. Pályázhatok-e?

Igen. Alvállalkozó esetében előfordulhat, hogy ő maga nem áll közvetlen kapcsolatban a Megbízóval csak a fővállalkozóval. Ebben az esetben ezt célszerű jelezni a nevezéskor a megjegyzések rovatban. A díjat az nyerheti el, aki a pályázatot beadta.

Egy építész irodában dolgozom alkalmazottként. A pályázandó épületet én jegyzem. Pályázhatok-e saját magam, vagy kötelességem az irodával egyeztetni?

Ha egyértelmű, hogy a tervezői munka az Ön szellemi terméke, igen. A díjat az nyerheti el, aki az épületet jegyzi és a pályázatot beadta. Az esetleges vitákat elkerülendő érdemes egyeztetni a munkaadójával. A kommunikáció során is célszerű az építész irodát feltüntetni. Ilyen jellegű információt a Nevezés megjegyzés rovatában fejthet ki.

Ha cégként (építész irodaként vagy kivitelező vállalkozásként) pályázunk, ki jogosult a díjra?

Jogi személy esetében a díj átvételéről és a díj felhasználásáról a társaság mindenkori vezető tisztviselője dönt. Amennyiben jogi személy adja be a pályázatot, a jelentkezésnél meg kell nevezni a kapcsolattartó személyét és elérhetőségét.

Milyen anyagokat kell feltölteni a nevezéshez?

A nevezéshez legalább két jó minőségű fotót szükséges feltölteni az épület homlokzatáról. Felújítás esetén, ha van az eredeti állapotról kép, akkor annak a zsűri hasznát veheti. Feltölthet további fotókat, rajzokat is, de nem szükséges. Formai megkötés nincs, de ha a Kiíró számára a képek nem megfelelőek, akkor a Kiíró azt a saját költségén újrafotóztathatja. Fontos! A beküldött képeknek szerzői jogi értelemben jogos felhasználásúnak kell lenniük – erre a pályázó saját készítésű fotója a legalkalmasabb.

Mi szerepeljen a projektleírásban?

Minden olyan információ, ami a zsűri számára érdekes lehet; például fontos szempontok és körülmények a tervezés/kivitelezés során; melyek voltak a megrendelő igényei és hogyan oldották meg ezeket; milyen környezetben található az épület; felújítás esetén történeti összefoglaló stb. A leíráshoz szóközökkel kb. 1000 karakter szöveges bemutatás szükséges.

Mi szerepelhet a megjegyzés rovatban?

A pályázattal, a pályázóval kapcsolatos információk, pontosítások, amelyek a nevezés során felmerülnek.

Az elbírálás menete

Hogyan történik a zsűrizés?

Az épületfotók alapján a zsűri online és személyes konzultáció keretében kiválasztja kategóriánként az Év Homlokzata 2018 díjas épületeket. A zsűri döntése, illetve a díj kifizetése jogi úton nem támadható.

Kik a zsűri tagjai?

Neves építészek, egyetemi docens, szakmai szervezet elnöke és a szakágazat jelentős médiumának képviselője. A zsűri tagjai a www.evhomlokzata.hu weblapon szerepelnek. A Kiíró fenntartja a lehetőségét, hogy a zsűri összetételét előre nem látható okok miatt megváltoztassa. A Kiíró a zsűri munkájában nem vesz részt, ezzel garantálja a szakmai zsűri függetlenségét.

Hogyan történik a családi ház esetében a közönségszavazat?

Közönségszavazatot a www.evhomlokzata.hu oldalán lehet leadni. A szavazás várhatóan 2018 júliusában indul és szeptember 30-án 24 óráig tart, ahol az érvényesen pályáztatott családi házak fotóira lehet szavazni. Az az épület kapja meg a közönségdíjat, amelyik a legtöbb „Tetszik” szavazatot kapja a megadott szavazási időszakon belül.

Megbízóval kapcsolatos kérdések

Miért kell megadni a Megbízó elérhetőségét a nevezésnél?

A pályázat során a Kiíró fotókat készíttethet az épületről, ezért a felvétel időpontját a Megbízóval közvetlenül egyezteti. Ezen kívül azért is szükséges, mert a Kiíró a Megbízó írásbeli hozzájárulását is beszerzi a pályázathoz.

Miért szükséges a Megbízó hozzájárulása a nevezéshez?

Bár a pályázat a szakmának szól, a kommunikáció során az épület kerül a középpontba. Ezért szükséges, hogy a Megbízó jóváhagyja épületének szereplését a pályázaton. A Pályázónak a nevezés elküldésekor meg kell adnia a tulajdonos nevét, elérhetőségét, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy az épület tulajdonosa hozzájárult a pályázaton történő induláshoz.

Mihez járuljon hozzá a Megbízó?

 • A pályázaton történő induláshoz
 • a www.evhomlokzata.hu weboldalon és Baumit facebook oldalán történő szerepléshez
 • családi ház esetén a közönségdíjért történő szavazáson
 • az Év Homlokzata pályázat kommunikációja során a házának bemutatásához
 • az épületnek a Kiíró által szervezett fotóztatásához, vagy video felvétel készítéséhez és ezek közzétételéhez.

Kell-e írásban nyilatkoznia a Megbízónak?

Nevezéskor a pályázónak nem szükséges írásbeli jóváhagyást megadnia, de nyilatkoznia kell arról, hogy a Megbízó hozzájárult a pályázathoz. A tulajdonos írásbeli hozzájárulását a későbbiekben a Kiíró szerzi be akkor. Tulajdonosi hozzájárulás hiányában a pályázat érvénytelen.

Mit jelent az, hogy az épületet a Baumit Kft. referenciaként felhasználhatja?

A Kiíró örömmel fogadja, hogy a pályáztatott épületről készített fotókat, illetve videó felvételeket a Baumit felhasználhatja a pályázattal kapcsolatos kommunikáción kívül, minden további szakmai referenciaként korlátozás nélkül marketing- illetve oktatási tevékenysége során. A pályázati részvétel feltétele, hogy a Megbízó hozzájáruljon a nevezéshez és az épület fotójának felhasználásához a Kiíró kommunikációja során.

Pályázatok, díjazottak, díjátadó
Galéria
díjazottak
Pályázók
2018
2016
2014
2011
2009
Családi ház
Társasház
Középület
Panelfelújítás
Műemlék
Családi ház
Társasház
Középület
Hőszigetelés
Műemlék
Családi ház
Társasház
Középület
Panelfelújítás
Műemlék
Családi ház
Társasház
Középület
Hőszigetelés
Műemlék
Baumit ügyvezetői különdíj
Családi ház
Társasház
Középület
Hőszigetelés
Műemlék
Közönségdíj
Baumit ügyvezetői különdíj